Mua hàng trả tiền ngay

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 28/05/2021 – Ngày cập nhật: 31/05/2021

1. Hạch toán

Nợ TK 152, 156 Nguyên liệu, vật liệu; Hàng hóa; Mua hàng…

Nợ TK 1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ

Có TK 111, 112           Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

2. Khai báo để xử lý trùng hạch toán

Khi lập phiếu nhập mua hàng thanh toán ngay thì hạch toán: Nợ tk 152, 156, 133… / Có tk 111, 112.

Khi này phiếu chi cũng có cùng hạch toán này nên xảy ra trùng bút toán hạch toán.

Trường hợp này, khi chuyển hạch toán vào sổ cái thì chương trình chỉ chuyển hạch toán của chứng từ chi mà không chuyển hạch toán của phiếu nhập mua hàng; còn thông tin trên phiếu nhập mua hàng thì chuyển vào sổ kho, sổ mua hàng và sổ kê khai thuế. 

Lưu ý là vẫn phải nhập cả 2 chứng từ – phiếu nhập mua và phiếu chi.

Để phần mềm biết thì trước đó cần khai báo tài khoản khử trùng trong tham số hệ thống tab “Phải trả” tham số “505 – Danh sách tài khoản khử trùng trong mua bán hàng hóa, vật tư”

Khi lập phiếu nhập mua, nếu mã nx (tk có) (mã nhập xuất (tài khoản có)) thuộc danh sách tài khoản khử trùng khai báo ở trên thì phần mềm sẽ chuyển thông tin vào các sổ tương ứng tùy là phiếu nhập mua hay phiếu chi.

Lưu ý: Trường hợp mua hàng trả tiền ngay vẫn có thể hạch toán qua tài khoản công nợ 331 và lập phiếu nhập mua hàng và phiếu chi như là mua hàng trả chậm

3. Hướng dẫn thực hiện

3.1. Lập phiếu nhập mua hàng

Thực hiện tại menu: 

Phân hệ mua hàng\Nhập mua hàng\Nhập hàng.

Mã nx (tk có):  chọn hoặc nhập tài khoản tiền mặt – tk 111.

3.2. Lập phiếu chi tiền

Phiếu chi tiền có thể lập tại menu: “Thanh toán tiền mua hàng”.

Tuy nhiên khi lập phiếu mua hàng trả tiền ngay thì có thể tạo phiếu chi ở ngay màn hình lập phiếu nhập hàng.

Sau khi đã lưu hóa đơn thì bấm vào nút “Tạo pc” (Tạo phiếu chi) để lập phiếu chi tiền ngay. 

Cập nhật các thông tin tại màn hình “Tạo phiếu chi”:

Sau đó nhấn “Nhận”, chương trình sẽ tạo phiếu chi với các thông tin hạch toán dựa vào phiếu nhập hàng.

Số phiếu chi sẽ được hiện lên ngay sau nút <Tạo pc>:

Để in phiếu chi ta nhấp chuột vào số phiếu chi khoanh đỏ ở trên, chương trình sẽ hiện lên thông tin phiếu chi, bấm vào biểu tượng <In> để thực hiện in phiếu chi.

hoặc vào menu “Thanh toán tiền” lọc phiếu chi ra và thực hiện in.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận