Mua hàng trả chậm (ghi nhận công nợ)

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 28/05/2021 – Ngày cập nhật: 28/05/2021

1. Hạch toán

Nợ TK 152, 156              Nguyên liệu, vật liệu; Hàng hóa; Mua hàng…

Nợ TK 1331                    Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

Có TK 331           Phải trả cho người bán.

2. Hướng dẫn thực hiện

Thực hiện tại menu

Phân hệ mua hàng\Nhập mua hàng\Nhập hàng.

Mã nx (tk có): chọn hoặc nhập tài khoản công nợ – tk 331.

Hướng dẫn chi tiết cách lập phiếu nhập mua xem tại “Nhập mua hàng”.

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận