Mua dịch vụ trả chậm (ghi nhận công nợ)

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 31/05/2021 – Ngày cập nhật: 06/06/2023

1. Hạch toán

Nợ TK 242, 627, 641, 642,…   Chi phí bán hàng; Chi phí quản lý doanh nghiệp;…

Nợ TK 1331                              Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ

Có TK 331                       Phải trả cho người bán

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện 

Mua hàng/Mua dịch vụ và hàng hóa khác/Mua dịch vụ và hàng hóa khác.

  • Màn hình cập nhật thông tin

Mã nx (tk có): chọn hoặc nhập tài khoản công nợ – tk 331.

  • Nhập thông tin hóa đơn gtgt đầu vào của nhà cung cấp

Có các cách nhập dưới đây.

1. Trường hợp chỉ có 1 hóa đầu vào: nhập tại khung “Hd thuế”. 

2. Trường hợp có nhiều hơn 1 hóa đơn đầu vào: đánh dấu vào “[x] Nhiều dòng hóa đơn” và sau đó nhập thông tin ở tab “Hđ thuế”.

Xem thêm hướng dẫn tại Hướng dẫn cách nhập hóa đơn thuế gtgt đầu vào.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận