Mua dịch vụ có chiết khấu

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 28/10/2022 – Ngày cập nhật: 28/10/2022

1. Hạch toán

Các trường hợp  mua hàng có chiết khấu:

 • Chiết khấu ngay khi mua dịch vụ và trên hóa đơn chỉ thể hiện tiền sau chiết khấu. Hạch toán mua dịch vụ sau chiết khấu.
 • Chiết khấu ngay khi mua dịch vụ và trên hóa đơn thể hiện cả tiền trước chiết khấu, tiền chiết khấu và tiền sau chiết khấu.
 • Chiết khấu sau khi mua dịch vụ nhiều lần và được hưởng chiết khấu theo số lượng, doanh số lũy kế. Khi này thường chiết khấu vào hóa đơn cuối cùng.

Hạch toán:

Nợ TK 242, 627, 641, 642…: Giá trị trên hóa đơn (đã trừ chiết khấu thương mại)

Nợ TK 1331: Thuế GTGT.

Có TK 111, 112, 331.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện:

Mua hàng\Mua dịch vụ, hàng hóa khác\Mua dịch vụ và hàng hóa khác.

 • Chọn màn hình nhập liệu: 

Trước khi lập phiếu mua dịch vụ và hàng hóa khác có chiết khấu thì phải chọn mẫu màn hình nhập thông tin chứng từ có cột thông tin chiết khấu. Mẫu 2 – Đầy đủ.

 • Chọn cột nhập chiết khấu: đánh dấu vào ô “[ v ] Có ck”. 

Chương trình cho phép 2 cách nhập chiết khấu: 

  • Cách 1: chương trình cho phép nhập giá trị tỷ lệ chiết khấu vào cột “Tỷ lệ ck (%)”. Chương trình sẽ tính ra giá trị chiết khấu.
  • Cách 2: nhấn nút “Phân bổ chiết khấu” để phân bổ tổng số tiền chiết khấu cho các dịch vụ, hàng hóa khác. Sử dụng cho trường hợp phiếu mua dịch vụ và hàng hóa khác có tỷ lệ chiết khấu trên tổng chứng từ sau đó phân bổ ngược lên từng dịch vụ, hàng hóa khác.

Khi bấm vào “Pb chiết khấu” chương trình hiển thị màn hình:

Có 3 kiểu phân bổ: 

   • 1 – Theo tiền hàng
   • 2 – Theo số lượng
   • 3 – Tự nhập

Có 2 tùy chọn: 

   • Ghi đè số tiền ck: sau khi nhấn nhận, chương trình sẽ ghi đè cột tiền ck và tính lại % tỷ lệ ck trên màn hình nhập liệu (tiền ck / tiền hàng * 100).
   • Cộng dồn vào số tiền ck: sau khi nhấn nhận, chương trình sẽ lấy tiền ck trên màn hình nhập liệu nếu đã nhập trước đó + tiền ck vừa pbổ và tính lại tỷ lệ ck trên màn hình nhập liệu (tiền ck/ tiền hàng * 100).

Sau đó nhấn “Nhận” để thực hiện phân bổ.

Lưu ý: 

 • Nếu chứng từ  tiếp theo không có dịch vụ có chiết khấu thì ta bỏ đánh dấu ô này ([ ] Có ck) và chương trình không cho nhập cột “Tỷ lệ ck (%)” (đều nhận giá trị “0”).100

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận