1. Trang chủ
 2. Một số báo cáo giá thành sản phẩm

Một số báo cáo giá thành sản phẩm

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 12/03/2021 – Ngày cập nhật: 21/06/2021

1. Chức năng

Lên các báo giá thành sản phẩm sau khi thực hiện việc tính giá thành.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại nhóm báo cáo: Giá thành sản xuất\Báo cáo giá thành sản phẩm.

Dưới đây trình bày ví dụ về 3 báo cáo:

  1. Thẻ tính giá thành các sản phẩm.
  2. Bảng giá thành các sản phẩm.
  3. Bảng giá thành nhiều kỳ của các sản phẩm.

3. Thẻ tính giá thành các sản phẩm

Điều kiện lọc

Nhập kỳ lên báo cáo.

Nhập các đối tượng tính giá thành: có thể nhập đầy đủ hoặc chỉ một số điều kiện lọc.

Kiểu xem:

1 – Chi tiết theo tk thpbcp: Chương trình lên báo cáo giá thành của các thành phẩm theo tài khoản tập hợp phân bổ chi phí.
2 – Cộng theo ytcp: Chương trình lên báo cáo giá thành của các thành phẩm theo yếu tố chi phí (trường mã ytcp khi khai báo cách tập hợp và phân bổ).

Màn hình kết quả tính toán

 • Nếu chọn kiểu xem là “1 – Chi tiết theo tk thpbcp (tài khoản tập hợp phân bổ chi phí)”
 • Nếu chọn kiểu xem là “2 – Cộng theo ytcp (yếu tố chi phí)”

Kết quả in

4. Bảng giá thành các sản phẩm

Điều kiện lọc

Nhập kỳ cần lên báo cáo.

Nhập các đối tượng tính giá thành: có thể nhập đầy đủ hoặc chỉ một số điều kiện lọc.

Màn hình kết quả tính toán

Kết quả in

5. Bảng giá thành nhiều kỳ của các sản phẩm

Điều kiện lọc

Nhập kỳ cần lên báo cáo.

Nhập các đối tượng tính giá thành: có thể nhập đầy đủ hoặc chỉ một số điều kiện lọc.

Màn hình kết quả tính toán

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận