Mẫu xem, in hóa đơn điện tử trong một số trường hợp đặc biệt

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/05/2021 – Ngày cập nhật: 30/03/2023

1. Thông tin hàng khuyến mại

Trên màn hình lập hóa đơn có cột “Km” (khuyến mại) để đánh dấu dòng vật tư nào thuộc hàng khuyến mại.

Sau khi phát hành hóa đơn điện tử, trên mẫu xem hóa đơn điện tử sẽ thể hiện vật tư khuyến mại như hình dưới. Vật tư được khuyến mại sẽ được thể hiện là “Tên vật tư – Hàng khuyến mại”.

2. Thông tin chiết khấu

Thông tin chiết khấu được nhập như trên màn hình lập hóa đơn dưới đây.

Sau khi phát hành hóa đơn điện tử, trên mẫu xem hóa đơn điện tử sẽ thêm 1 dòng ở dưới cùng thể hiện tổng số tiền được hưởng chiết khấu như hình dưới.

3. Hóa đơn nhiều thuế suất

Trên màn hình lập chứng từ có nhập nhiều dòng chi tiết, mỗi dòng có một mã thuế suất khác nhau.

Sau khi phát hành hóa đơn điện tử, mẫu xem hóa đơn điện tử thể hiện thông tin tại từng dòng chi tiết và tổng cộng như hình dưới.

4. Hóa đơn nhiều trang

Khi lập hóa đơn có nhiều mặt hàng, ví dụ nhiều hơn 20 dòng thì file pdf sẽ hiện lên thành nhiều trang.

Sau khi phát hành hóa đơn điện tử, trên mẫu xem hóa đơn điện tử sẽ thể nhiều trang, phần đầu của hóa đơn được lặp lại và ở cuối mỗi trang có đánh số trang và tổng số trang.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận