Lập và phát hành phiếu xuất điều chỉnh thông tin

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 27/12/2022 – Ngày cập nhật: 27/12/2022

1. Lập phiếu xuất điều chỉnh thông tin

 • Chức năng

Trường hợp phiếu xuất đã phát hành, nhưng sai các thông tin không liên quan đến thông tin số lượng, giá bán, tiền bán như: các thông tin tab lệnh điều động/hợp đồng, tên vật tư thì lập phiếu xuất điều chỉnh thông tin.

 • Menu thực hiện

Tồn kho\Phiếu xuất điện tử\Lập phiếu xuất điều chỉnh thông tin.

 • Tại tab “1. Chi tiết”

Chỉ điền thông tin ở cột “Tên vật tư”. Nội dung này nhập như thế nào thì sẽ lên trên phiếu xuất điện tử như vậy.

 • Tại tab “2. Phiếu xuất”:

Đứng tại màn hình nhấn F5 để chọn phiếu xuất cần điều chỉnh thông tin.

Chương trình sẽ hiện lên điều kiện lọc để lọc tìm phiếu xuất cần điều chỉnh.

Sau khi chọn được phiếu xuất cần điều chỉnh thông tin, chương trình sẽ lấy lên các thông tin của phiếu xuất đó: Số phiếu xuất, ký hiệu phiếu xuất, ngày phiếu xuất, tên vật tư, đơn vị tính, số lượng, giá bán, tiền bán.

 • Tại tab “5. Thông tin điều chỉnh:

Các thông tin ở tab này sẽ được lấy từ tab “Lệnh đđ/hđ” của phiếu xuất cần điều chỉnh. Chỉnh sửa lại các thông tin cần điều chỉnh.

Sau khi lập và lưu phiếu xuất điều chỉnh thông tin thì chuyển sang bước tiếp theo: Phát hành phiếu xuất điều chỉnh – xem ở phần dưới.

2. Phát hành phiếu xuất điều chỉnh thông tin

Thực hiện tại menu: Tồn kho\Phiếu xuất điện tử\Phát hành phiếu xuất.

Nhập các thông tin điều kiện lọc để lọc ra phiếu xuất điều chỉnh thông tin: 

  • Xử lý: Chọn “2 – Điều chỉnh”.
  • C.từ từ ngày … đến ngày…: Nhập khoảng thời gian cần lọc.
  • Quyển c.từ: Chọn quyển phiếu xuất khi lập phiếu xuất.
  • C.từ từ số … đến số …
  • Kho xuất.
  • Kho nhập.
  • Lọc theo NSD.
  • Trạng thái: chọn “0 – Chưa phát hành”.

Nhấn “Nhận”.

Chương trình lọc ra các phiếu xuất theo điều kiện lọc.

Đánh dấu [v] ở cột “Chọn”. Chỉ check chọn điều chỉnh được một phiếu xuất. Tiếp theo bấm vào biểu tượng “Điều chỉnh”.

Sau khi điều chỉnh thành công, thông tin trạng thái phiếu xuất điện tử được cập nhật cho các phiếu xuất.

 • Tình trạng của phiếu xuất bị điều chỉnh thông tin chuyển thành “3 – Bị điều chỉnh”. 
 • Tình trạng phiếu xuất điều chỉnh chuyển thành “2 – Đã phát hành”, trên mẫu in phiếu xuất điện tử có dòng diễn giải tự động như hình.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận