Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh thông tin

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 21/05/2021 – Ngày cập nhật: 26/11/2021

1. Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin

Trường hợp hóa đơn đã phát hành, nhưng sai các thông tin không liên quan đến thông tin số lượng, đơn giá bán, thành tiền, thuế như: Tên khách hàng, địa chỉ, người mua hàng, số tài khoản ngân hàng, tên hàng hóa thì lập hóa đơn điều chỉnh thông tin.

Thực hiện tại menu: Bán hàng\Hóa đơn điện tử\Hóa đơn điều chỉnh thông tin.

Tại Tab “1. Chi tiết”: Chỉ điền thông tin ở cột “Tên hàng hóa, dịch vụ”. Nội dung này nhập như thế nào thì sẽ lên trên hóa đơn điện tử như vậy.

Tại Tab “2. Hóa đơn”: Đứng tại màn hình nhấn F5 để chọn hóa đơn cần điều chỉnh thông tin.

Chương trình sẽ hiện lên điều kiện lọc để lọc tìm hóa đơn cần điều chỉnh.

Sau khi chọn được hóa đơn cần điều chỉnh thông tin, chương trình sẽ lấy lên các thông tin của hóa đơn đó: Số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ngày hóa đơn, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng.

Tại tab “5. Thông tin điều chỉnh”:

 • Loại thuế:
  • 1 – Đầu ra: lên bảng kê thuế đầu ra.
  • 2 – Đầu vào: lên bảng kê thuế đầu vào.
  • 9 – Khác: Không lên bảng kê.
 • Tên khách, địa chỉ, mã số thuế… Điền lại thông tin đúng cần điều chỉnh. (Nếu chỉnh sửa thông tin ở tab này thì khi lên mẫu in hóa đơn điện tử, thông tin khách hàng sẽ lấy theo thông tin ở tab “5. Thông tin điều chỉnh” chứ không phải thông tin ở trên phần “Thông tin chung”.
 • Các trường còn lại điền đầy đủ thông tin rồi lưu lại.

Sau khi lập và lưu hóa đơn điều chỉnh thông tin thì chuyển sang bước tiếp theo: Phát hành hóa đơn điều chỉnh – xem ở phần dưới.

2. Phát hành hóa đơn điều chỉnh thông tin

Thực hiện tại menu: Bán hàng\Hóa đơn điện tử\Phát hành hóa đơn điện tử.

Nhập các thông tin điều kiện lọc để lọc ra hóa đơn điều chỉnh thông tin:

 • Xử lý: Chọn “2 – Điều chỉnh”.
 • Hđ từ ngày … đến ngày…: Nhập khoảng thời gian cần lọc.
 • Quyển hđ: Chọn quyển hóa đơn khi lập hóa đơn.
 • Hđ từ số … đến số …
 • Mã khách.
 • Lọc theo NSD.
 • Trạng thái: chọn “0 – Chưa phát hành”.

Nhấn “Nhận”.

Chương trình lọc ra các hóa đơn theo điều kiện lọc.

Đánh dấu [v] ở cột “Chọn”. Chỉ check chọn điều chỉnh được một hóa đơn.

Tiếp theo bấm vào biểu tượng “Điều chỉnh”.

Sau khi điều chỉnh thành công, thông tin trạng thái hóa đơn điện tử được cập nhật cho các hóa đơn.

 • Tình trạng của hóa đơn bị điều chỉnh thông tin chuyển thành “3 – Điều chỉnh”.
 • Tình trạng hóa đơn điều chỉnh chuyển thành “2 – Đã phát hành”, trên mẫu in hóa đơn điện tử có dòng diễn giải tự động như hình.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận