Lập và phát hành hddt điều chỉnh tăng thuế và doanh thu

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 21/05/2021 – Ngày cập nhật: 21/05/2021

1. Trường hợp chỉ có số hóa đơn bị điều chỉnh

1.1. Lập hóa đơn điều chỉnh tăng

Thực hiện tại menu

 • Hóa đơn điều chỉnh tăng thuế và doanh thu bán hàng hóa.
 • Hóa đơn điều chỉnh tăng thuế và doanh thu dịch vụ.

Chi tiết về cách lập hóa đơn điều chỉnh tăng xem tại link: link 1; link 2.

Tại tab “1. Chi tiết”: ở cột “Số hđ bán” nhấn F5 để chọn hóa đơn cụ thể cần điều chỉnh.

Chương trình sẽ hiện lên màn hình điều kiện lọc để lọc chọn hóa đơn.

Sau khi chọn hóa đơn cần điều chỉnh thì số hóa đơn sẽ được gán vào cột “Số hđ bán”.

Lưu ý: Hiện chỉ mới thực hiện được điều chỉnh cho 1 số hóa đơn cụ thể, chưa thực hiện điều chỉnh cho nhiều số hóa đơn.

Kết thúc lập hóa đơn điều chỉnh thì chuyển sang phần phát hóa đơn điều chỉnh tăng.

1.2. Phát hành hóa đơn điều chỉnh tăng

Thực hiện tại menu: Bán hàng\Hóa đơn điện tử\Phát hành hóa đơn điện tử.

Nhập các thông tin điều kiện lọc:

 • Xử lý: Chọn “2 – Điều chỉnh”.
 • Hđ từ ngày … đến ngày…: Nhập khoảng thời gian cần lọc.
 • Quyển hđ: Chọn quyển hóa đơn khi lập hóa đơn.
 • Hđ từ số … đến số …
 • Mã khách.
 • Lọc theo NSD.
 • Trạng thái: chọn “0 – Chưa phát hành”.

Nhấn “Nhận”.

Chương trình lọc ra các hóa đơn theo điều kiện lọc.

Đánh dấu [v] ở cột “Chọn”. Chỉ chọn điều chỉnh được một hóa đơn.

Tiếp theo bấm vào biểu tượng “Điều chỉnh”.

Chương trình sẽ thực hiện phát hành hddt điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh thành công, thông tin hóa đơn điện tử được cập nhật cho các hóa đơn.

 • Tình trạng hóa đơn bị điều chỉnh tăng chuyển thành “3 – Điều chỉnh”.
 • Tình trạng hóa đơn điều chỉnh chuyển thành “2 – Đã phát hành”.

Hóa đơn phát hành để điều chỉnh tăng sẽ có thể hiện diễn giải tự động ở cuối hóa đơn như hình.

2. Trường hợp điều chỉnh nhưng không chỉ cụ thể số hóa đơn bị điều chỉnh

Trường hợp thực hiện điều chỉnh nhưng không chỉ rõ cho số hóa đơn bị điều chỉnh – để trắng cột “Số hđ bán” – thì sau khi lập xong hóa đơn điều chỉnh việc phát hành giống như một hddt bình thường.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận