1. Trang chủ
  2. Lập phiếu xuất điều chuyển giữa các dự án

Lập phiếu xuất điều chuyển giữa các dự án

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/03/2021 – Ngày cập nhật: 29/03/2021

1. Chức năng

Sử dụng cho trường hợp xuất điều chuyển 1 bước giữa các dự án – tạo luôn phiếu nhập điều chuyển.

Nếu thực hiện điều chuyển giữa các dự án qua 2 bước thì xuất điều chuyển thực hiện ở menu Xuất kho còn nhập điều chuyển thực hiện ở menu Nhập kho.

Trường hợp xuất điều chuyển kho của một đơn vị cơ sở A sang kho của đơn vị cơ sở B thì bắt buộc phải thực hiện nhập xuất thành 2 bước.

2. Hạch toán kế toán

Hạch toán của phiếu này xem tại “Lập phiếu xuất điều chuyển kho”.

3. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

Tồn kho\Xuất điều chuyển\Phiếu xuất điều chuyển cho dự án.

4. Các thông tin trên phiếu xuất điều chuyển dự án

Màn hình thông tin phiếu xuất điều chuyển cho dự án:

Thông tin trên phiếu xuất điều chuyển giữa các dự án cũng tương tự như trên phiếu xuất điều chuyển kho.

Khác biệt duy nhất đó là nhập thêm thông tin về mã dự án xuất và mã dự án nhập.

5. Phát hành hóa đơn điện tử cho phiếu xuất điều chuyển

Xem tại Phát hành hóa đơn điện tử cho phiếu xuất điều chuyển.

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận