1. Trang chủ
 2. Lập phiếu nhập kho

Lập phiếu nhập kho

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 22/03/2021 – Ngày cập nhật: 29/03/2021

1. Chức năng

Thực hiện lập phiếu nhập kho cho các trường hợp: nhập thành phẩm từ sản xuất, nhập trả lại các nguyên vật liệu từ sản xuất, nhập điều chuyển, nhập khác.

Các phiếu nhập mua, nhập mua xuất thẳng, nhập hàng bán bị trả lại xem tại Nhập mua hàngNhập mua xuất thẳng và Nhập hàng bán bị trả lại.

Phiếu nhập điều chuyển kho 1 bước – lập phiếu xuất điều chuyển và lập phiếu nhập điều chuyển đồng thời – thì được lập tại menu “Xuất điều chuyển”.

Nhập điều chuyển kho qua 2 bước (phải lập riêng phiếu nhập và phiếu xuất) thì được cập nhật ở menu này.

2. Hạch toán nhập kho

 • Nhập kho thành phẩm từ sản xuất

Nợ TK 155: Giá trị thành phẩm nhập kho

Có 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

 • Nhập trả lại các nguyên vật liệu từ sản xuất

Nợ TK 152, 153 – Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 621, 623, 627, 641, 642, 242.

 • Nhập điều chuyển từ kho khác
  • Trường hợp nhập kho nội bộ thuộc phạm vi trong công ty.

Nợ TK 152, 153, 155, 156 – Chi tiết theo kho

Có TK 152, 153, 155, 156 – Chi tiết theo kho.

Nếu hạch toán nợ có giống nhau thì phần mềm sẽ không ghi vào sổ cái mà chỉ ghi nhập xuất vào sổ kho.

  • Nhập kho từ các đơn vị (chi nhánh):

Nợ TK 152, 153

Có TK 336 – Phải trả nội bộ.

 • Nhập khác – ví dụ, nhập thừa khi kiểm kê

Nợ các TK 152, 153 – Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết.

3. Menu thực hiện

Phiếu nhập kho được thực hiện tại menu:

Tồn Kho\Nhập kho.

4. Các thông tin trên phiếu nhập kho

Màn hình thông tin phiếu nhập kho.

 • Khung “Thông tin chung” nhập các thông tin: Mã giao dịch, mã nhà cung cấp, địa chỉ, người giao hàng, diễn giải.

 • Khung “Chứng từ” nhập các thông tin: Ngày hạch toán, ngày lập chứng từ, quyển chứng từ, số chứng từ, đồng tiền giao dịch, tỷ giá, trạng thái.

 • Tab “1. Chi tiết” nhập các trường thông tin chi tiết từng mặt hàng hóa, vật tư: Mã vật tư, tên vật tư, đơn vị tính, mã kho, tồn kho, số lượng, đơn giá, tiền hàng, tài khoản nợ, tài khoản có (mã nx), mã bpht (bộ phận hạch toán), mã phí, mã dự án, mã sản phẩm.

 • Tab “Ghi chú” dùng để ghi chú chứng từ.

 • Khung “Tổng cộng” đưa ra số tổng tiền phát sinh.

5. Hướng dẫn chung về nhập liệu và thao tác khi lập phiếu nhập kho

Khi làm việc tại màn hình lập phiếu nhập kho thì có các chức năng sau: Tạo mới, sửa, lưu, copy, in, hủy, xóa, xem, tìm, thông tin, mẫu chứng từ, khai báo ngầm định, báo cáo, máy tính, phản hồi, các nút di chuyển, hướng dẫn sử dụng.

Các chức năng này thể hiện trên thanh công cụ. Có thể click chuột hoặc dùng phím/tổ hợp phím nóng để thực hiện.

Hướng dẫn sử dụng chung về nhập liệu và các chức năng thao tác này xem tại:

Hướng dẫn các thao tác khi lập chứng từ.

6. Một số lưu ý khi nhập thông tin phiếu nhập kho

Các mã giao dịch

Có 3 mã giao dịch ở màn hình phiếu nhập kho:

 • 4 – Nhập từ sản xuất
 • 5 – Nhập điều chuyển
 • 8 – Nhập thừa sau kiểm kê
 • 9 – Nhập khác.

Nếu có sử dụng phần tính giá thành trong phần mềm thì khi nhập thành phẩm từ sản xuất phải sử dụng mã gd số 4.

Mã gd số 5 sử dụng khi lên một số báo cáo cần loại trừ các phát sinh điều chuyển giữa các kho.

Mã gd số 9 sử dụng cho các trường hợp nhập khác – chưa liệt kê ở trên.

Nhập theo giá trung bình cho vật tư tính giá trung bình

Chức năng này áp dụng cho các vật tư tính theo giá trung bình di động, trung bình tháng.

Trong một số trường hợp khi nhập kho có thể sẽ không biết giá mà sẽ nhập theo giá trung bình trong kỳ. Ví dụ: nhập lại từ sản xuất, nhập điều chuyển kho.

Lúc này phải đánh dấu là phiếu nhập theo giá trung bình và khi tính giá trung bình chương trình sẽ tự động cập nhật giá trung bình cho các phiếu nhập kho này. Và khi lập phiếu nhập thì không phải nhập trường giá.

Xem phiếu xuất (F5)

Chương trình cho phép tra cứu giá của các phiếu xuất trước đó để cập nhật giá khi nhập kho – ví dụ nhập lại từ sản xuất hoặc nhập điều chuyển kho.

Tại dòng chi tiết nhấn F5, chương trình hiện ra các dòng phiếu xuất các vật tư này.

Nhấn “Nhận”, chương trình sẽ lấy giá của dòng vừa chọn áp vào đơn giá trên phiếu nhập kho.

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận