Lập phiếu kế toán (cập nhật các nghiệp vụ khác)

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 10/06/2021 – Ngày cập nhật: 07/12/2023

1. Chức năng

Dùng để cập nhật các bút toán các nghiệp vụ khác không cập nhật ở các phân hệ nghiệp vụ chuyên biệt.

Ví dụ: 

 • Các bút toán chi phí lương và các khoản bảo hiểm
 • Các bút toán chỉnh sửa, điều chỉnh

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Phân hệ Tổng hợp\Phiếu kế toán\Phiếu kế toán.

 • Màn hình cập nhật các thông tin

 • Một số lưu ý

+ Nhóm định khoản 

Trường hợp hạch toán nhiều nợ và nhiều có trong một chứng từ thì phải tách thành các nhóm định khoản 1 nợ/nhiều có hoặc nhiều nợ/1 có, bằng cách đánh số nhóm định khoản. Tổng phát sinh nợ và có trong một nhóm định khoản phải bằng nhau.

Mục đích của việc tách nhóm này là để có thể lên các báo cáo liên quan đến tài khoản đối ứng của một tài khoản.

Trong trường hợp chỉ có 1 nhóm định khoản thì có thể để trắng.

+ Mã khách

Trong trường hợp tài khoản hạch toán là tài khoản công nợ thì bắt buộc phải nhập mã đối tượng công nợ.

+ Theo dõi công nợ phải thu hoặc phải trả theo từng hóa đơn

Phiếu kế toán có thể theo dõi công nợ phải thu/phải trả của các hóa đơn ngay tại tab “1. Chi tiết” bằng cách nhập tài khoản công nợ phải thu/phải trả và các thông tin về điều khoản thanh toán, thời hạn thanh toán.

+ Tab hóa đơn thuế

Cập nhật các thông tin về hóa đơn thuế GTGT đầu vào và lưu vào sổ kê khai thuế tại tab “2. Hóa đơn thuế”.

Hướng dẫn chi tiết xem tại Hướng dẫn cách nhập hóa đơn thuế GTGT đầu vào

Lưu ý:

  • Hạch toán tài khoản trong tab “Hđ thuế” chỉ phục vụ lọc tìm số liệu liên quan đến bảng kê hoá đơn thuế GTGT đầu vào chứ không ảnh hưởng đến sổ cái. Phần hạch toán tài khoản thuế vào sổ cái nhập ở tab “Hạch toán”
  • Tiền thuế và tài khoản thuế tại tab “1. Chi tiết” phải bằng tiền thuế và giống tài khoản thuế tại tab “2. Hđ thuế”, nếu có sự khác biệt thì chương trình sẽ cảnh báo và không cho lưu.

+ Các trường phục vụ quản trị

Các trường như mã bpht (bộ phận hạch toán), mã phí, mã dự án để người dùng theo dõi các phát sinh chi tiết theo từng đối tượng của tài khoản hạch toán.

Khai báo ẩn/hiện các trường này ở nút điều chỉnh trên thanh công cụ. 

 • Lập phiếu kế toán từ “Danh sách hóa đơn đầu vào”

Chương trình sẽ hỗ trợ lấy các thông tin từ menu “Danh sách hóa đơn đầu vào” như: số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhà cung cấp, mã thuế, tiền thuế…

Chương trình cho phép chọn một hoặc nhiều hóa đơn của một hoặc nhiều nhà cung cấp để lập phiếu.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết nhập từ danh sách hóa đơn đầu vào tại: <link>

Sau khi kế thừa từ “Danh sách hóa đơn đầu vào” thì người dùng tiếp tục nhập liệu ở tab “Chi tiết”.

 • Lập phiếu kế toán từ tệp XML của nhà cung cấp

Chương trình sẽ hỗ trợ lấy các thông tin từ xml như: số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhà cung cấp, mã thuế, tiền thuế…

Xem thêm hướng dẫn chi tiết nhập từ xml tại <link>.

Sau khi kế thừa từ “Danh sách hóa đơn đầu vào” thì người dùng tiếp tục nhập liệu ở tab “Chi tiết”.

 • Hướng dẫn chung về lập chứng từ

Xem tại Hướng dẫn chung về lập chứng từ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận