Lập lệnh sản xuất

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/03/2021 – Ngày cập nhật: 02/11/2021

1. Chức năng

Lệnh sản xuất sử dụng cho:

  1. Theo dõi các phát sinh liên quan đến lệnh sản xuất. 
  2. Tính giá thành sản phẩm theo đơn hàng (lệnh sản xuất).
  3. Hỗ trợ việc xuất NVL cho sản xuất dựa vào lệnh sản xuất và định mức nguyên vật liệu. 

Các báo cáo liên quan đến lệnh sản xuất theo dõi tại phân hệ giá thành sản xuất.

Lưu ý: 

Nếu không có một trong các nhu cầu trên thì không cần lập, khai báo lệnh sản xuất.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Phân hệ tồn kho\Lệnh sản xuất

Giá thành sản xuất\Lệnh sản xuất.

  • Màn hình thông tin lệnh sản xuất

  • Hướng dẫn sử dụng chung về nhập liệu và các chức năng thao tác

Xem tại Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận