Lập hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu và thuế của dịch vụ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 18/03/2021 – Ngày cập nhật: 20/12/2023

1. Hạch toán

Có các trường hợp sau:

    1. Điều chỉnh tăng giá bán – có thể do ghi nhầm giá (thấp hơn). Trường hợp này lập hóa đơn điều chỉnh và ghi rõ: “Điều chỉnh tăng đơn giá, tiền thuế của mặt hàng … trên hđ số … ký hiệu … ngày … từ … thành … theo đơn hàng/hợp đồng số … ngày …”

2. Điều chỉnh tăng thuế do nhầm thuế suất, ví dụ thuế suất là 10% nhưng trên hóa đơn tính là 5%. Trường hợp này chỉ điều chỉnh tăng thuế gtgt. Lập hóa đơn điều chỉnh và ghi rõ: “Điều chỉnh tăng thuế suất gtgt từ xx% thành yy% của hđ số … ký hiệu … ngày …”

Hóa đơn điều chỉnh tăng được kê trong bảng kê hóa đơn bán ra và trong tờ khai như một hóa đơn bình thường khác.

Trường hợp hóa đơn xuất trước đó ghi thiếu mặt hàng hoặc thiếu số lượng thì lập hóa đơn mới bổ sung thêm mặt hàng/số lượng chứ không làm hóa đơn điều chỉnh tăng.

Hạch toán

Nợ TK 131,111,112 Tổng tiền tăng

Có TK 511 Giá trị tăng giá (chưa thuế)
Có TK 33311 Thuế GTGT ứng với giá trị tăng giá.

2. Hướng dẫn thực hiện chung

Menu thực hiện:

Phân hệ bán hàng\Hóa đơn d.vụ và bán hàng khác\Hóa đơn điều chỉnh tăng thuế và doanh thu.

Màn hình khai báo hóa đơn điều chỉnh tăng:

Nhập “Số hóa đơn bán” và “Ngày hóa đơn bán” trước đó

Số hđ và ngày hđ xuất bán xuất ra trước đó được chọn từ danh sách hóa đơn bằng cách bấm “F5 – Chọn hđ”. 

Khi bấm “F5 – Chọn hđ” chương trình sẽ hiện lên các hóa đơn của khách hàng hiện thời để chọn. 

Sau khi chọn thì chương trình sẽ gán số hđ và ngày hđ của hđ được chọn vào các trường tương ứng.

Thông tin về ngày hóa đơn, số hóa đơn được điều chỉnh sẽ được thể hiện khi phát hành trên hóa đơn điều chỉnh.

Hướng dẫn sử dụng các chức năng này xem tại link:

Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ.

3. Lập hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu và thuế

Khi lập hóa đơn điều chỉnh tăng giá dịch vụ thì nhập giá trị ở ô đơn giá là giá trị tăng giá cho 1 dịch vụ.

Ví dụ: Dịch vụ cho công ty A, với giá 20.000.000đ thuế GTGT 10%. Do ghi hóa đơn sai nên phải tăng giá 28% cho sản phẩm này.

Đơn giá tăng = 20.000.000đ * 28% = 5.600.000đ.

Thuế gtgt cho phần tăng giá: 5.600.000đ & 10% = 560.000đ.

4. Lập hóa đơn điều chỉnh tăng chỉ riêng tiền thuế

Nếu chỉ điều chỉnh tăng thuế mà không điều chỉnh doanh thu thì:

  • Tài khoản nợ là tài khoản doanh thu, không nhập giá trị số lượng, đơn giá, thành tiền.
  • Nhập mã thuế suất là mã cần thay đổi (ví dụ hóa đơn có mã thuế suất là 5% nhưng muốn điều chỉnh tăng thuế lên 10% thì nhập 10%).
  • Nhập số tiền thuế gtgt bị giảm vào cột tiền thuế.

Lưu ý: 

Khi này trên sổ cái sẽ có hạch toán cặp tk doanh thu/tk công nợ có phát sinh là 0đ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận