Lập hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu và thuế

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 18/03/2021 – Ngày cập nhật: 29/12/2022

1. Nghiệp vụ và hạch toán

Có các trường hợp sau:

1. Điều chỉnh giảm giá bán – có thể do ghi nhầm giá (cao hơn) hoặc do sản phẩm kém phẩm chất, không đúng quy cách. Trường hợp này lập hóa đơn điều chỉnh và ghi rõ: “Điều chỉnh giảm đơn giá, tiền thuế của mặt hàng … trên hđ số … ký hiệu … ngày … từ … thành …”

2. Điều chỉnh giảm thuế do nhầm thuế suất, ví dụ thuế suất là 5% nhưng trên hóa đơn tính là 10%. Trường hợp này chỉ điều chỉnh giảm thuế gtgt. Lập hóa đơn điều chỉnh và ghi rõ: “Điều chỉnh giảm thuế suất gtgt từ xx% thành yy% của hđ số … ký hiệu … ngày …”

3. Điều chỉnh chiết khấu thương mại vào cuối kỳ bán hàng khi theo chính sách bán hàng người mua đạt số lượng được chiết khấu. Khi này lập hóa đơn điều chỉnh  và ghi rõ: “Điều chỉnh giảm số tiền, tiền thuế mặt hàng … của các hóa đơn theo bảng kê số .. (chiết khấu thương mại xx% theo hợp đồng số… ngày…)”.

Lưu ý: Trên hóa đơn điều chỉnh giảm thì không ghi âm, nhưng trong bảng kê hàng hóa bán ra và tờ khai thuế thì ghi âm doanh thu và thuế.

Hạch toán theo TT 200

Hóa đơn giảm giá:

Nợ TK 5213 Giá trị giảm giá (chưa có thuế)

Nợ TK 3331 Thuế GTGT ứng với giá trị giảm giá

Có TK 111, 112, 131…Tổng tiền giảm giá.

Sau đó lập chứng từ thực hiện kết chuyển giảm trừ doanh thu:

Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 5213 

Hạch toán theo TT 133

Khi này hạch toán trực tiếp giảm doanh thu và không cần lập thêm 1 chứng từ kết chuyển giảm trừ doanh thu nữa.

Nợ TK 511 Giá trị giảm giá (chưa có thuế)

Nợ TK 3331 Thuế GTGT ứng với giá trị giảm giá

Có TK 111, 112, 131…Tổng tiền giảm giá.

Lưu ý: chỉ hạch toán về giá trị giảm giá trị, còn số lượng hàng xuất bán không thay đổi. Chỉ giảm doanh thu, thuế, không thay đổi về hàng tồn kho, giá vốn.

2. Hướng dẫn thực hiện chung

Menu thực hiện:

Phân hệ bán hàng\Hóa đơn bán hàng\Hóa đơn điều chỉnh giảm thuế và doanh thu (giảm giá hàng bán).

Màn hình cập nhật chứng từ:

Nhập “Số hóa đơn bán” và “Ngày hóa đơn bán” trước đó

Số hđ và ngày hđ bán xuất ra trước đó được chọn từ danh sách hóa đơn bằng cách bấm “F5 – Chọn hđ”. 

Khi bấm “F5 – chọn hđ” chương trình sẽ hiện lên các hóa đơn của khách hàng hiện thời để chọn. 

Sau khi chọn thì chương trình sẽ gán số hđ và ngày hđ của hđ được chọn vào các trường tương ứng.

Thông tin về ngày hđ, số hđ được điều chỉnh sẽ được thể hiện khi phát hành trên hóa đơn điều chỉnh.

Hướng dẫn sử dụng chung về nhập liệu và các chức năng thao tác này xem tại:

Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ

3. Lập hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu và thuế

Khi lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán thì nhập giá trị ở ô đơn giá là giá trị giảm giá cho 1 đơn vị hàng hóa.

Ví dụ: Bán 10 sản phẩm cho công ty A, với giá 5.000.000đ thuế GTGT 10%. Do có 2 sản phẩm kém chất lượng nên giảm giá 20% cho sản phẩm này.

Đơn giá giảm = 5.000.000đ * 20% = 1.000.000đ, giảm doanh thu 10.000.000đ

Thuế gtgt cho phần giảm giá: 10.000.000đ & 10% = 1.000.000đ.

4. Lập hóa đơn điều chỉnh chỉ riêng tiền thuế

Nếu chỉ điều chỉnh giảm thuế mà không điều chỉnh doanh thu thì:

  • Nhấn “F5 – Chọn hđ (hóa đơn)” để chọn hóa đơn gốc cần điều chỉnh. Sau đó chọn lại mã vật tư mã riêng dùng để điều chỉnh tăng giảm thuế, không theo dõi tồn kho, không có đvt trong Danh mục vật tư, ví dụ tên là “Vật tư để điều chỉnh tăng giảm thuế”.
  • Không nhập giá trị số lượng, đơn giá, thành tiền.
  • Nhập mã thuế suất là mã cần thay đổi (ví dụ hóa đơn bán hàng có mã thuế suất là 10% nhưng muốn điều chỉnh giảm thuế còn 5% thì nhập 5%).
  • Đánh dấu (check) vào ô “[x] Sửa tiền thuế” để nhập số tiền thuế gtgt bị giảm vào ô “Tiền thuế GTGT”.

Lưu ý:

Khi này trên sổ cái sẽ có hạch toán cặp tk doanh thu/tk công nợ có phát sinh là 0đ và trên sổ kho và sổ bán hàng sẽ có một dòng phát sinh với cột số lượng, đơn giá là 0đ.

Nếu điều chỉnh giảm chỉ mỗi tiền thuế thì có thể thực hiện tại Lập hóa đơn điều chỉnh giảm thuế và doanh thu dịch vụ.

5. Lập hóa đơn điều chỉnh giảm thuế và doanh thu có nhiều thuế suất

Chương trình cho phép nhập hóa đơn điều chỉnh giảm thuế và doanh thu có các vật tư với nhiều thuế suất khác nhau tùy thuộc khai báo tại Tham số hệ thống, tab Phải thu, stt 583 – Sử dụng mẫu in nhiều thuế suất khi phát hành hóa đơn, chọn:

  • 0 – Không: Chương trình không hiện mẫu nhiều thuế suất, chỉ cho nhập một thuế suất cho tất cả các mã vật tư.

  • 1 – Có: Chương trình hiện và cho chọn mẫu nhiều thuế suất, tại màn hình nhập liệu chọn mẫu “1 – nhiều thuế suất”.

Khi đó tại tab “1.Chi tiết” cho phép nhập nhiều vật tư với các thuế suất khác nhau.

6. Lập hddt điều chỉnh chiết khấu thương mại vào cuối kỳ đồng thời cho nhiều hóa đơn

Trường hợp phát hành hóa đơn điện tử điều chỉnh cho đồng thời nhiều hóa đơn thì thông tin ngày, số của các hđ bị điều chỉnh nhập ở trường ghi chú hddt.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận