Lập đơn hàng bán

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 18/03/2021 – Ngày cập nhật: 27/03/2023

1. Chức năng

Lập đơn hàng khi khách hàng đặt mua.

2. Hướng dẫn thực hiện

Đơn hàng bán được lập tại menu:

  Phân hệ bán hàng\Đơn hàng\Đơn hàng bán.

Màn hình thông tin đơn hàng bán như dưới đây:

Hướng dẫn sử dụng chung về nhập liệu và các chức năng thao tác này xem tại:

Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ

Lưu ý: Đơn hàng không chuyển số liệu vào sổ hạch toán kế toán cũng như sổ kho.

3. Lập đơn hàng bán có khuyến mại

Khi lập đơn hàng bán có khuyến mại thì phải tích vào ô “[ x ] Có khuyến mại” ở góc trái phía dưới.

Tại cột “km”, tùy theo hình thức khuyến mại – biếu tặng mà nhập như sau:

0. Không có hàng khuyến mại, biếu tặng

1. Hàng cho biếu tặng không tính thuế

2. Hàng khuyến mại không tính thuế

3. Hàng cho biếu tặng có tính thuế

4. Hàng km có tính thuế

4. Lập đơn hàng bán có chiết khấu bán hàng

Khi lập đơn hàng bán có chiết khấu thương mại thì phải chọn mẫu màn hình nhập thông tin đơn hàng có cột chiết khấu – “Mẫu 3: đầy đủ”

Khi này màn hình có thêm cột “Tỷ lệ ck (%)”. Khi nhập tỷ lệ chiết khấu chương trình sẽ tính ra giá trị chiết khấu.

5. Lập đơn hàng bán theo giá bán quy định

Khi lập đơn hàng bán theo danh mục giá bán (bảng giá bán) quy định thì trước tiên cần khai báo bảng giá cho các mặt hàng ở menu “Danh mục giá bán”.

Hiện chương trình cho phép khai báo giá bán cho từng mặt hàng và ngày hiệu lực (có hiệu lực từ ngày).

Khi lập đơn hàng bán chương trình sẽ dựa vào mã hàng, nhóm khách hàng, ngày của đơn hàng và ngày bắt đầu có hiệu lực để xác định giá bán và gán giá trị này vào trường giá bán.

6. Lập đơn hàng bán – tiền ngoại tệ

Khi lập đơn hàng bán với phát sinh ngoại tệ thì chọn đồng tiền ngoại tệ giao dịch và nhập tỷ giá giao dịch.

Các trường tiền sẽ gồm có số tiền nguyên tệ và số tiền quy đổi ra đồng tiền hạch toán tính theo tỷ giá giao dịch.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận