Lập chứng từ nhập xuất liên quan đến dự án

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/06/2021 – Ngày cập nhật: 23/06/2021

Trên tất cả các chứng từ nhập, xuất cần nhập mã dự án tại cột “Mã dự án”.

Ví dụ 1: Nhập mua vật tư

Menu thực hiện: Mua hàng \ Nhập mua hàng \ Nhập hàng.

Ví dụ 2: Xuất vật tư

Menu thực hiện: Tồn kho \ Xuất kho.

Ví dụ 3: Xuất điều chuyển giữa các dự án

Menu thực hiện: Tồn kho\Xuất điều chuyển\Phiếu xuất điều chuyển cho dự án.

Đối với các doanh nghiệp cập nhật thường xuyên các phát sinh theo dự án thì có thể khai báo lại thứ tự của trường “mã dự án” hiển thị sau trường “mã kho” ở lưới (grid) nhập số liệu. 

Xem cách khai báo hiển thị và sắp xếp các trường tại menu “Khai báo hiện/ẩn các trường của màn hình giao dịch”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận