1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Phân hệ tồn kho
 4. Nhập kho
 5. Lập chứng từ nhập kho không hiện đơn giá

Lập chứng từ nhập kho không hiện đơn giá

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 19/06/2024 – Ngày cập nhật: 19/06/2024

1. Chức năng

Chứng từ nhập kho có thể lập tại phân hệ Tồn kho hoặc tại phân hệ Quản lý kho và bán hàng.

Một số trường hợp sử dụng phân hệ Quản lý kho và bán hàng:

 • Phân quyền cho người sử dụng chỉ được lập phiếu nhập kho mà không được xem đơn giá, tiền hàng.  
 • Nhân viên kinh doanh không nhập chứng từ nhưng cần xem chứng từ nhập kho không có đơn giá, tiền hàng.
 • Nhân viên kinh doanh chỉ được xem các báo cáo nhập kho chỉ có số lượng mà không được xem đơn giá, tiền hàng.

Đối với nhân viên kế toán có quyền xem đơn giá và tiền hàng, có thể xem các phiếu nhập kho mà nhân viên kinh doanh đã lập tại phân hệ Tồn kho. 

Lập chứng từ nhập kho ở đâu tùy thuộc vào người sử dụng có được phân quyền sử dụng tại menu đó.

2. Lập chứng từ

Ví dụ: Lập phiếu nhập kho

Nhân viên không được xem đơn giá, tiền hàng thì thực hiện tại đường dẫn: 

Quản lý kho và bán hàng\Nhập kho\Phiếu nhập kho.

Nhân viên kế toán thực hiện tại đường dẫn:  

Tồn kho\Nhập kho.

Tại đây, nhân viên kế toán có thể xem, kiểm tra, cập nhật chứng từ với đầy đủ các thông tin, bao gồm cả đơn giá, tiền hàng

3. Báo cáo

Lọc các báo cáo nhập kho có hay không hiển thị “Tổng tiền”, “Đơn giá” và “Thành tiền” tùy vào phân quyền người dùng cho từng báo cáo.

Các báo cáo tại phân hệ quản lý kho và bán hàng sẽ không hiển thị các thông tin  “Tổng tiền”, “Đơn giá” và “Thành tiền”.

Ví dụ: Bảng kê phiếu nhập – 2 màn hình.

Nhân viên không được xem tổng tiền, đơn giá và thành tiền thì xem tại đường dẫn: 

Quản lý kho và bán hàng\Báo cáo nhập kho\Bảng kê phiếu nhập – 2 màn hình.

Nhân viên kế toán cần xem được cả tổng tiền, đơn giá và thành tiền thì xem tại đường dẫn: 

Tồn kho\Báo cáo nhập kho\Bảng kê phiếu nhập – 2 màn hình.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận