Lập chứng từ bán hàng không hiện giá vốn

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 19/06/2024 – Ngày cập nhật: 19/06/2024

1. Chức năng

Chứng từ bán hàng có thể lập tại phân hệ bán hàng hoặc tại phân hệ quản lý kho và bán hàng.

Một số trường hợp sử dụng phân hệ quản lý kho và bán hàng:

  • Phân quyền cho người sử dụng chỉ được lập phiếu xuất kho/hóa đơn mà không được xem giá vốn.  
  • Nhân viên kinh doanh không nhập chứng từ nhưng cần xem chứng từ xuất kho/hóa đơn không có giá vốn.
  • Nhân viên kinh doanh chỉ được xem các báo cáo xuất kho, báo cáo bán hàng chỉ có số lượng, giá bán, tiền bán, … mà không được xem giá vốn, tiền vốn, lợi nhuận gộp.

Đối với nhân viên kế toán có quyền xem giá vốn, có thể xem các phiếu xuất kho/hóa đơn mà nhân viên kinh doanh đã lập tại phân hệ bán hàng. 

Lập chứng từ bán hàng ở đâu tùy thuộc vào người sử dụng có được phân quyền sử dụng tại menu đó.

2. Lập chứng từ

Ví dụ: Lập hóa đơn bán hàng

Nhân viên không được xem giá vốn thì thực hiện tại đường dẫn: 

Quản lý kho và bán hàng\Bán hàng\Hóa đơn bán hàng.

Nhân viên kế toán thực hiện tại đường dẫn:  

Bán hàng\Hóa đơn bán hàng\Hóa đơn bán hàng

Tại đây, nhân viên kế toán có thể xem, kiểm tra, cập nhật chứng từ với đầy đủ các thông tin, bao gồm cả giá vốn, tiền vốn.

3. Báo cáo

Lọc các báo cáo bán hàng có hay không hiển thị “Giá vốn”, “Tiền vốn” và “Lợi nhuận gộp” tùy vào phân quyền người dùng cho từng báo cáo.

Các báo cáo tại phân hệ quản lý kho và bán hàng sẽ không hiển thị các thông tin “Giá vốn”, Tiền vốn” và “Lợi nhuận gộp”.

Ví dụ: Bảng kê hóa đơn bán hàng – 2 màn hình

Nhân viên không được xem giá vốn, tiền vốn, lợi nhuận gộp thì xem tại đường dẫn: 

Quản lý kho và bán hàng\Báo cáo bán hàng\Bảng kê hóa đơn bán hàng – 2 màn hình.

Nhân viên kế toán cần xem được cả giá vốn, tiền vốn, lợi nhuận gộp thì xem tại đường dẫn: 

Bán hàng\Báo cáo bán hàng\Bảng kê hóa đơn bán hàng – 2 màn hình.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận