Kiểm tra xác thực chữ ký số của hóa đơn điện tử đã phát hành

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/05/2021 – Ngày cập nhật: 21/05/2021

Thực hiện tại menu: Bán hàng\Hóa đơn điện tử\Bảng kê hóa đơn.

Nhập các thông tin điều kiện lọc:

  • Hđ từ ngày … đến ngày…: Nhập khoảng thời gian cần lọc.
  • Quyển hđ: Chọn quyển hóa đơn khi lập hóa đơn.
  • Hđ từ số … đến số …
  • Mã khách.
  • Lọc theo NSD.
  • Trạng thái: Chọn “* – Tất cả”.

Nhấn “Nhận”.

Sau khi chương trình hiện lên danh sách các hóa đơn thỏa mãn điều kiện lọc thì chuyển đến dòng hóa đơn cần tra cứu.

Muốn kiểm tra xác thực chữ ký số của hóa đơn nào thì di chuyển chuột tới dòng hóa đơn rồi nhấn “Tải XML”.

Chương trình sẽ kết nối với với phần mềm phát hành hóa đơn điện tử Fast e-Invoice và hiện lên màn hình “Tra cứu hóa đơn”.

Nhập “Mã xác thực” hiện ở phía trên (nếu không nhìn rõ thì chọn mã xác thực khác).

Nhấn “Nhận”. Chương trình load lên mẫu in hóa đơn điện tử.

1 – Bấm chọn nút “Tải chứng thư”.

2 – Mở file “Chứng thư” vừa tải về.

3 – Xuất hiện bảng Open file, bấm chọn nút “Open”.

4 – Xuất hiện bảng Certificate, bấm chọn tab “General” và tab “Certification Path” để kiểm tra thông tin chữ ký số trên Hóa đơn điện tử.

Có thể thực hiện kiểm tra xác thực chữ ký số của hóa đơn điện tử đã phát hành trên phần mềm Fast e-Invoice. Chi tiết về phần này xem tại link.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận