1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Phân hệ tồn kho
 4. Phiếu xuất điện tử
 5. Kiểm tra và đổi trạng thái phiếu xuất điện tử bị lỗi phát hành

Kiểm tra và đổi trạng thái phiếu xuất điện tử bị lỗi phát hành

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 16/07/2021 – Ngày cập nhật: 16/07/2021

1. Chức năng

 • Liệt kê những phiếu xuất có trạng thái:
   • Chờ phát hành
   • Chờ hủy

bị lỗi chưa phát hành được, được trả về từ phần mềm phát hành hđđt Fast e-Invoice do khi đang phát hành thì gặp sự cố như mất điện, rớt mạng…

 • Thực hiện cập nhật lại trạng thái phiếu xuất điện tử về trạng thái trước khi phát hành
   • Chờ phát hành ⇒ Chưa phát hành.
   • Chờ hủy ⇒ Đã phát hành.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Tồn kho/Phiếu xuất điện tử/Kiểm tra và thay đổi trạng thái px điện tử bị lỗi phát hành.

 • Màn hình điều kiện lọc

 • Màn hình kiểm tra trạng thái

 • Thực hiện “Cập nhật trạng thái chứng từ”

Chọn “Cập nhật trạng thái c.từ” để chương trình cập nhật lại trạng thái cho chứng từ trước khi phát hành. 

Lưu ý: Chương trình sẽ cập nhật trạng thái cho tất cả các chứng từ.

Chương trình sẽ cập nhật trạng thái: 

   • Chứng từ có trạng thái “Chờ phát hành” sẽ được chuyển sang trạng thái “0 – Chưa phát hành”

   • Chứng từ có trạng thái “Chờ hủy” sẽ chuyển sang trạng thái trước đó của chứng từ (đã phát hành)

Sau khi đã cập nhật trạng thái cho các chứng từ, các chứng từ sẽ không còn trên màn hình hiển thị.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận