Kiểm tra và đổi trạng thái hóa đơn điện tử bị lỗi phát hành

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 12/07/2021 – Ngày cập nhật: 16/07/2021

1. Chức năng

 • Liệt kê những hóa đơn có trạng thái:
   • Chờ phát hành
   • Chờ hủy

bị lỗi chưa phát hành được, được trả về từ phần mềm phát hành hđđt Fast e-Invoice do khi đang phát hành thì gặp sự cố như mất điện, rớt mạng…

 • Thực hiện cập nhật lại trạng thái hóa đơn điện tử về trạng thái trước khi phát hành
   • Chờ phát hành ⇒ Chưa phát hành.
   • Chờ hủy ⇒ Đã phát hành, Bị điều chỉnh hoặc Bị thay thế

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Bán hàng\Hóa đơn điện tử\Kiểm tra và thay đổi trạng thái hóa đơn điện tử bị lỗi phát hành.

 • Màn hình điều kiện lọc

 • Màn hình kiểm tra và cập nhật trạng thái

 • Thực hiện “Cập nhật trạng thái hóa đơn”

Chọn “Cập nhật trạng thái hóa đơn” để chương trình cập nhật lại trạng thái cho hóa đơn trước khi phát hành. 

Lưu ý: Chương trình sẽ cập nhật trạng thái cho tất cả các hóa đơn.

Chương trình sẽ cập nhật trạng thái: 

   • Hóa đơn có trạng thái “Chờ phát hành” sẽ được chuyển sang trạng thái “0 – Chưa phát hành”.

   • Hóa đơn có trạng thái “Chờ hủy” sẽ chuyển sang trạng thái trước đó của hóa đơn (Đã phát hành, Bị điều chỉnh hoặc Bị thay thế).

Sau khi đã cập nhật trạng thái cho các hóa đơn, các hóa đơn sẽ không còn trên màn hình hiển thị.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận