Kiểm tra khi báo cáo bị sai lệch

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 16/06/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Chức năng

Khi lên báo cáo thuế người sử dụng có thể phát hiện những sai sót. Những sai sót này có thể do lỗi số liệu khi hạch toán, khi thay đổi hệ thống tài khoản, thay đổi mã (thường là do nhập (import) số liệu từ excel) hoặc do lỗi cơ sở dữ liệu…

Chương trình có chức năng kiểm tra để phát hiện ra những sai sót này. 

Với các số liệu báo cáo thuế thì chương trình cho phép kiểm tra các sai sót sau:

  1. Kiểm tra các định khoản vào tài khoản tổng hợp
  2. Kiểm tra số lẻ phát sinh nợ, phát sinh có của tiền VNĐ
  3. Kiểm tra chứng từ lệch giữa sổ cái và báo cáo thuế GTGT
  4. Kiểm tra phát sinh của hóa đơn bán hàng thu tiền ngay lệch với chứng từ thanh toán thu tiền.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Báo cáo thuế\Kiểm tra số liệu.

  • Màn hình cập nhật thông tin:

Nếu có sai sót thì chương trình sẽ hiện lên danh sách các chứng từ có sai sót với các thông tin cần thiết.

1. Kiểm tra các định khoản vào tài khoản tổng hợp

Do lỗi, ví dụ sửa lại danh mục tài khoản, import số liệu.. dẫn đến một số định khoản được hạch toán vào tài khoản tổng hợp nên số liệu bị sai lệch giữa sổ cái và sổ thuế.

2. Kiểm tra số lẻ phát sinh nợ, phát sinh có của tiền VNĐ

Đối với các phát sinh theo đồng tiền VNĐ thì không có số lẻ (sau dấu phẩy), nhưng có thể do lỗi, ví dụ import số liệu, thì có thể có số lẻ dẫn đến số liệu bị sai lệch giữa sổ thuế và sổ cái – thường là các số nhỏ.

3. Kiểm tra chứng từ lệch giữa sổ cái và báo cáo thuế GTGT

Chương trình sẽ kiểm tra phát sinh thuế giữa sổ cái và báo cáo thuế GTGT.

Nếu không bằng nhau chương trình sẽ hiện thông báo để người dùng kiểm tra lại.

4. Kiểm tra phát sinh của hóa đơn bán hàng thu tiền ngay lệch với chứng từ thanh toán thu tiền

Do lỗi, ví dụ người dùng lập hóa đơn bán hàng thu tiền ngay nhưng lại sửa giá trị cho phiếu thu tiền.

Chương trình sẽ hiện thông báo để người dùng kiểm tra lại.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận