1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn chung
 3. Kiểm tra kiến thức

Kiểm tra kiến thức

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 02/10/2021 – Ngày cập nhật: 04/10/2021

1. Giới thiệu chung

Chức năng này dùng để kiểm tra dạng trắc nghiệm kiến thức về phần mềm Fast Accounting 11. Người sử dụng có thể dễ dàng thực hiện kiểm tra và tìm hiểu thêm về phần mềm ngay trong phần mềm.

Các câu hỏi được chia theo:

  • Phân hệ
  • Nhóm nghiệp vụ trong phân hệ
  • Nhóm chức năng
  • Menu
  • Bậc (độ khó): chia thành 3 cấp – bắt đầu, căn bản, nâng cao.

Hiện chương trình cho phép thực hiện tự kiểm tra theo từng nhóm nghiệp vụ với mức độ khó khác nhau. Người sử dụng tùy theo nhu cầu của mình mà chọn (phân hệ, nhóm nghiệp vụ trong phân hệ, độ khó) để kiểm tra kiến thức của mình.

2. Tự kiểm tra trắc nghiệm

 • Menu thực hiện

Trợ giúp / Kiểm tra kiến thức phần mềm/ Tự kiểm tra.

 • Màn hình điều kiện lọc 

Truy cập menu “Tự kiểm tra” chương trình hiển thị điều kiện lọc:

Chương trình hạn chế là mỗi lần chỉ thực hiện lọc câu hỏi thuộc (phân hệ, nhóm nghiệp vụ trong phân hệ, độ khó) để thực hiện tự kiểm tra.

   • Phân hệ: Lựa chọn phân hệ muốn kiểm tra. Bắt buộc nhập. Chương trình chỉ hiện lên những phân hệ có câu hỏi kiểm tra.
   • Nhóm n.vụ: Lựa chọn nhóm nghiệp vụ. Bắt buộc nhập. Chương trình sẽ hiện lên các nhóm n.vụ có câu hỏi thuộc phân hệ lựa chọn ở mục trên.
   • Bậc (độ khó): Chọn độ khó của bài kiểm tra, chương trình hiện tại có 3 bậc. Bắt buộc nhập. Chương trình sẽ hiện lên các bậc (độ khó) có ở các câu hỏi thuộc 2 mục đã lựa chọn ở trên.
   • Chức năng: Lựa chọn chức năng. Để trống chương trình sẽ hiển thị toàn bộ các câu hỏi thuộc phân hệ, nhóm nghiệp vụ, bậc được nhập ở trên. Không bắt buộc nhập.
   • Menu: Lựa chọn menu kiểm tra. Để trống chương trình sẽ hiển thị tất cả các menu thuộc phân hệ, nhóm nghiệp vụ, bậc được nhập ở trên. Không bắt buộc nhập.
   • Câu hỏi: Lựa chọn 0 hoặc 1

0 –  Chỉ hiển thị các câu hỏi đã trả lời sai và chưa trả lời theo các điều kiện lọc.

1 –  Có kiểm tra lại các câu hỏi đã trả lời đúng trước đó: Hiển thị toàn bộ các câu hỏi theo các điều kiện lọc.

 • Màn hình kiểm tra trắc nghiệm

Nhập điều kiện lọc xong, nhấn “Chọn” chương trình sẽ hiển thị tổng số câu hỏi theo điều kiện:

Sau đó nhấn “Bắt đầu kiểm tra” màn hình kiểm tra trắc nghiệm hiển thị:

Lưu ý: Một số câu hỏi có nhiều hơn một đáp án đúng.

Đánh dấu tích vào ô phương án cho là đúng, sau đó nhấn “OK”, chương trình sẽ hiển thị kết quả ở khung “Kết quả”.

Tại đây, chương trình hiển thị kết quả đúng/sai, thời gian thực hiện trả lời câu hỏi và kết quả trả lời các câu hỏi từ đầu.

Nếu không biết câu trả lời thì nhấn nút “Không biết, bỏ qua”.

 Sau đó nhấn “Câu hỏi tiếp” để chuyển sang câu hỏi kế tiếp.

Nếu không muốn trả lời tiếp thì nhấn “Quay ra” thì chương trình kết thúc kiểm tra và quay ra menu chính. 

Sau khi thực hiện xong bài kiểm tra thì chương trình sẽ thông báo, sau đó nhấn “Ok” để kết thúc bài kiểm tra:

3. Báo cáo

Sau khi thực hiện kiểm tra trắc nghiệm, chương trình sẽ lưu kết quả tại menu “Báo cáo”.

 • Menu thực hiện

Trợ giúp / Kiểm tra kiến thức phần mềm / Báo cáo.

 • Màn hình điều kiện lọc 

Kết quả chi tiết trả lời của một người sử dụng:

Kết quả báo cáo tổng hợp số liệu trả lời của nhiều người:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận