Kiểm tra chứng từ ghi sổ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 18/03/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Chức năng

Lọc các chứng từ phát sinh để biết chứng từ nào thuộc chứng từ ghi sổ nào và chứng từ nào chưa đánh số chứng từ ghi sổ.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

Tổng hợp\Sổ sách kế toán\Kiểm tra chứng từ ghi sổ.

3. Trình tự thực hiện

Truy cập menu kiểm tra chứng từ ghi sổ, màn hình điều kiện lọc hiển thị:

Để lọc riêng các chứng từ chưa đánh số (đăng ký) chứng từ ghi sổ thì đánh dấu “[x] Các c.từ chưa đánh số CTGS”.

Kết quả kiểm tra, chương trình hiển thị các chứng từ theo các điều kiện lọc:

Tại cột “Số ctgs” và “Ngày ctgs” ta sẽ biết chứng từ gốc nào thuộc ctgs nào và chứng từ gốc nào chưa được đăng ký ctgs.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận