Khai báo về kho để tính giá NTXT

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 07/06/2021

1. Chức năng

Dùng để khai báo trình tự tính toán khi tính giá nhập trước xuất trước trong trường hợp có phiếu xuất điều chuyển giữa các kho.

Do hiện chương trình khi tính toán mới dựa vào ngày nhập xuất, chứ chưa tính chính xác đến giờ phút nhập xuất. Vì vậy đối với các kho có xuất điều chuyển đến các kho khác thì phải tính toán theo thứ tự kho nào xuất trước theo khai báo.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

Tồn kho\Khai báo tính giá NTXT\Khai báo để tính giá NTXT.

3. Các trường thông tin

Màn hình hiển thị danh sách kho để tính giá NTXT:

Màn hình này hiện lên những kho trong danh mục kho hàng và cho sửa trường “Stt NTXT” (số thứ tự của các kho).

Kho nào có số thứ tự nhỏ hơn sẽ được ưu tiên tính giá trước khi thực hiện chức năng tính giá nhập trước xuất trước.

4. Các chức năng làm việc khi khai báo về kho để tính giá NTXT

Khi khai báo về kho để tính giá NTXT thì có các chức năng sau: làm mới, màn hình lọc, xem, chi tiết, in, kết xuất, máy tính và phản hồi.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận