Khai báo về chứng từ để tính giá NTXT

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 07/06/2021

1. Chức năng

Dùng để khai báo trình tự tính toán khi tính giá nhập trước xuất trước khi số liệu được cập nhật ở nhiều màn hình khác nhau. Khi này chương trình đang tính theo thứ tự ngày trước sau chứ chưa tính theo giờ phút trong một ngày. Vì vậy phải khai báo trình tự tính toán cho trường hợp chứng từ được nhập ở nhiều màn hình khác nhau.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

Tồn kho\Khai báo tính giá NTXT\Khai báo về chứng từ để tính giá NTXT.

3. Các trường thông tin

Màn hình hiển thị danh sách các chứng từ để tính giá NTXT:

Màn hình này hiện lên những chứng từ trong danh mục chứng từ và cho sửa trường “Stt NTXT” (số thứ tự của các chứng từ), chứng từ nào có số thứ tự nhỏ hơn sẽ được ưu tiên tính giá trước khi thực hiện chức năng tính giá nhập trước xuất trước.

Chương trình đã khai báo ngầm định khi cài đặt, nhưng người sử dụng có thể sửa nếu thấy không đúng.

4. Các chức năng làm việc khi khai báo về chứng từ để tính giá NTXT

Khi khai báo về chứng từ để tính giá NTXT thì có các chức năng sau: làm mới, màn hình lọc, xem, chi tiết, in, kết xuất, máy tính và phản hồi.

Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận