Khai báo vật tư tính thuế bvmt

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 26/02/2024 – Ngày cập nhật: 27/02/2024

1. Chức năng

Danh mục này dùng để khai báo các vật tư, hàng hóa tham gia tính thuế bảo vệ môi trường và hạch toán trong hóa đơn bán hàng, hóa đơn mua hàng nhập khẩu.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

 Báo cáo thuế\Danh mục\Khai báo vật tư tính thuế bvmt.

  • Màn hình hiển thị danh sách vật tư tính thuế bảo vệ môi trường:

Màn hình khai báo vật tư tính thuế bảo vệ môi trường:

  • Giải thích một số trường thông tin:

+ Mã vật tư: được lấy từ danh mục hàng hóa vật tư.

+ Hiệu lực từ này..đến ngày: Thời gian tính thuế bảo vệ môi trường theo khai báo.

+ Tỷ lệ phần trăm (%) tính thuế: tỷ lệ % hàng hóa chịu thuế chứa trong nhiên liệu hỗn hợp.

+ Mức thuế: mức thuế tuyệt đối quy định trên mỗi đơn vị hàng hóa dùng để phục vụ cho việc tính thuế bảo vệ môi trường.

Tiền thuế bảo vệ môi trường = (số lượng * Tỷ lệ phần trăm (%) tính thuế * mức thuế)/100.

+ Sử dụng cho chứng từ:

1 – Nhập khẩu: Dùng tính thuế bảo vệ môi trường cho bên mua nhập khẩu.

2 – Bán hàng: Dùng tính thuế bảo vệ môi trường cho bên bán hàng.

+ Mã hàng hóa (trên tờ khai): được lấy từ danh mục hàng hóa trên tờ khai thuế bảo vệ môi trường.

  • Hướng dẫn chung khai báo 

Xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận