Khai báo tỷ giá cuối kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 17/03/2021 – Ngày cập nhật: 05/07/2021

1. Chức năng

Cập nhật tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng tiền hạch toán vào cuối kỳ.

Tỷ giá này được sử dụng khi đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ cho các tài khoản gốc ngoại tệ và tạo bút toán chênh lệch tỷ giá tại menu “Tổng hợp / Chênh lệch tỷ giá cuối kỳ / Bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ”. Ở menu này chương trình chỉ tính và tạo chênh lệch tỷ giá cho các tài khoản chứ không tính và tạo chênh lệch cho các hóa đơn gốc ngoại tệ.

Thường chỉ cần đánh giá lại khi lên báo cáo tài chính, ví dụ: cuối năm, 6 tháng hoặc quý.

Đối với các phiếu thu, chi ngoại tệ khi sử dụng mã giao dịch số 1 – chỉ rõ thu chi cho hóa đơn nào thì chương trình cũng sẽ sử dụng tỷ giá cuối kỳ để tính toán chênh lệch tỷ giá. Ví dụ, hóa đơn phát sinh có tỷ giá A. Đến cuối kỳ có đánh giá lại và khai báo tỷ giá là B thì từ đầu kỳ tiếp theo chương trình sẽ tính tỷ giá cho hóa đơn là B.

2. Menu thực hiện

Khai báo tỷ giá cuối kỳ thực hiện tại menu:

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Tính và cập nhật lại tỷ giá ghi sổ\Khai báo tỷ giá cuối kỳ.

3. Các trường thông tin

Màn hình danh sách các tỷ giá cuối kỳ đã được khai báo:

Màn hình khai báo tỷ giá cuối kỳ:

Các trường thông tin gồm có: mã ngoại tệ, năm, kỳ và tỷ giá.

4. Các chức năng khi làm việc với danh mục tỷ giá cuối kỳ

Khi làm việc với khai báo tỷ giá cuối kỳ thì có các chức năng sau: Mới, sửa, copy, xem, kết xuất ra excel, xóa và các tùy chỉnh. Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận