Khai báo trạng thái thực hiện đơn hàng bán

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/05/2021 – Ngày cập nhật: 30/03/2023

1. Chức năng

Khai báo trạng thái thực hiện của đơn hàng.

Đơn hàng có 2 trạng thái: 

  • “Đang thực hiện” (Mở)” – Chưa giao hàng hoặc chưa giao hết hàng. 
  • “Đã hoàn thành” (Đóng) – đã giao hết hàng hoặc có thể chưa giao hết hàng nhưng không thực hiện nữa.

Khi cập nhật giao dịch liên quan đến giao hàng thì phần mềm chỉ hiện lên các đơn hàng còn “Đang thực hiện”, còn các đơn hàng đã “Đã hoàn thành” thì không hiển thị.

Khi lên các báo cáo thì phần mềm hiển thị các đơn hàng ở cả 2 trạng thái, tùy điều kiện lọc lên báo cáo.

Các đơn hàng đã nhận đủ số lượng thì chương trình sẽ tự động cập nhật trạng thái “Đã đóng” cho đơn hàng.

2. Hướng dẫn thực hiện

Menu thực hiện:

  • Phân hệ bán hàng\Đơn hàng\Khai báo trạng thái đơn hàng.

Bước 1: Lọc các đơn hàng để khai báo trạng thái

Sau khi lọc chương trình sẽ đưa ra danh sách các đơn hàng theo điều kiện lọc:

Bước 2: Chọn đơn hàng và chuyển đổi trạng thái

Trước tiên chọn các đơn hàng cần chuyển đổi trạng thái bằng cách đánh dấu [x] vào cột “chọn”. 

Sau đó nhấn nút “Khai báo trạng thái đơn hàng” trên thanh công cụ để chuyển trạng thái của đơn hàng.

Chương trình cho phép thực hiện 2 chức năng sau:

  • Cập nhật “Đóng” (đã hoàn thành) cho các đơn hàng đã đánh dấu và số lượng chưa nhận đủ: Chương trình cho phép đóng đơn hàng đã đánh dấu ngay cả khi số lượng chưa nhận đủ.
  • Hủy “Đóng” cho các đơn hàng đã đánh dấu nhưng số lượng chưa nhận đủ: Chương trình sẽ hủy cập nhật trạng thái cho các đơn hàng đã đánh dấu và chuyển về trạng thái “Mở” (Đang thực hiện).

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận