Khai báo trạng thái đơn hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 31/05/2021 – Ngày cập nhật: 30/03/2023

1. Chức năng

Đơn hàng có 2 trạng thái: 

  • “Mở” (đang thực hiện – chưa nhận hàng hoặc chưa nhận hết hàng).
  • “Đóng” (đã đóng – đã nhận hết hàng hoặc có thể chưa nhận hết hàng nhưng không thực hiện nữa).

Các đơn hàng đã nhận đủ số lượng thì chương trình sẽ tự động cập nhật trạng thái “Đã đóng” cho đơn hàng.

Khi cập nhật giao dịch liên quan đến nhận hàng thì phần mềm chỉ hiện lên các đơn hàng còn “Mở” (đang thực hiện), còn các đơn hàng đã “Đóng” (đã đóng) thì không hiển thị.

Khi lên các báo cáo thì phần mềm hiển thị các đơn hàng ở cả 2 trạng thái, tùy điều kiện lọc lên báo cáo.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Khai báo trạng thái đơn hàng nội địa:

Mua hàng\Đơn hàng,hợp đồng\Khai báo trạng thái đơn hàng nội địa.

Khai báo trạng thái đơn hàng nhập khẩu:

Mua hàng\Đơn hàng, hợp đồng\Khai báo trạng thái đơn hàng nhập khẩu.

Màn hình thông tin khai báo trạng thái đơn hàng.

  • Các bước thực hiện trên phần mềm

Bước 1: Lọc các đơn hàng để khai báo trạng thái

Sau khi lọc chương trình sẽ đưa ra danh sách các đơn hàng theo điều kiện lọc.

Bước 2: Chọn đơn hàng và chuyển đổi trạng thái

Trước tiên chọn các đơn hàng cần chuyển đổi trạng thái bằng cách đánh dấu [v] vào cột “Chọn”. 

Sau đó nhấn nút “Khai báo trạng thái đơn hàng” trên thanh công cụ để chuyển trạng thái của đơn hàng.

Chương trình cho phép thực hiện 2 chức năng sau:

  • Cập nhật “Đóng” (đã hoàn thành) cho các đơn hàng đã đánh dấu và số lượng chưa nhận đủ: Chương trình cho phép đóng đơn hàng đã đánh dấu ngay cả khi số lượng chưa nhận đủ.
  • Hủy “Đóng” cho các đơn hàng đã đánh dấu nhưng số lượng chưa nhận đủ: Chương trình sẽ hủy cập nhật trạng thái cho các đơn hàng đã đánh dấu và chuyển về trạng thái “Mở” (đang thực hiện).

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận