Khai báo thông tin theo đơn vị cơ sở

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 27/10/2022 – Ngày cập nhật: 27/10/2022

1. Giới thiệu chung

Dùng để khai báo các thông tin theo đơn vị cơ sở (ĐVCS) khi có cấp tên theo từng ĐVCS..

Với các dữ liệu có cấp tên theo từng ĐVCS thì trên báo cáo và mẫu in chương trình sẽ ưu tiên lấy thông tin được khai báo tại menu này.

Sau khi khai báo cấp tên theo từng ĐVCS thì chương trình sẽ lấy mã số thuế cấp tên theo từng ĐVCS sang menu Danh mục đơn vị cơ sở

Trường hợp không khai báo thông tin ở menu này, các thông tin trên báo cáo và mẫu in sẽ được lấy ở tham số hệ thống.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Hệ thống\Danh mục đơn vị cơ sở\Khai báo thông tin theo ĐVCS.

Lưu ý: 

Khi không cấp tên theo ĐVCS thì menu này sẽ không hiển thị. Chỉ cho phép thêm mới/sửa cho các ĐVCS đã được cấp tên theo ĐVCS.

  • Các trường thông tin

Khi vào menu chương trình hiển thị thông tin khai báo ĐVCS đã khai báo (nếu có) trước đó.

Màn hình khai báo thông tin ĐVCS:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận