Khai báo thông tin CCDC

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 16/03/2021 – Ngày cập nhật: 11/11/2021

1. Chức năng

Cập nhật thông tin chi tiết về công cụ, dụng cụ phục vụ quản lý và tính toán, phân bổ chi phí CCDC..

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Công cụ dụng cụ\Khai báo CCDC.

 • Màn hình nhập thông tin

 • Giải thích một số trường thông tin

+ Mã công cụ, số thẻ CCDC

Chương trình quản lý CCDC ứng với một Mã CCDC thì có nhiều Số thẻ CCDC khác nhau.

Mỗi thẻ thì có thể không gắn với một (số lượng =1) CCDC mà có thể nhiều (số lượng > 1) CCDC.

Ví dụ: mua về 11 cái máy tính, có cùng 1 mã công cụ, phân chia cho 3 bộ phận sử dụng, mỗi bộ phận chỉ dùng 1 số thẻ, nhưng số lượng CCDC trong 1 số thẻ có thể nhiều hơn 1.

Lưu ý:

  • Hiện chương trình mới đang quản lý mỗi thẻ CCDC như là 1 CCDC duy nhất, không được điều chuyển, khai báo thay đổi 1 hoặc một số CCDC trong đó.
  • Vì vậy nếu CCDC có giá trị lớn thì nên tách riêng mỗi thẻ về số lượng chỉ có 1 CCDC .

+ Kiểu phân bổ 

Có 2 phương pháp để tính phân bổ chi phí CCDC:

1 – Theo thời gian

2 – Phân bổ 2 lần

Phương án “1 – Theo thời gian”, giá trị phân bổ một kỳ sẽ bằng nguyên giá chia cho số kỳ phân bổ, hay giá trị còn lại chia cho số kỳ phân bổ (do khai báo trong tham số tùy chọn tính theo nguyên giá, hay giá trị còn lại). Phương pháp này giống như phân bổ khấu hao TSCĐ.

Phương án “2 – Phân bổ 2 lần”:

Phân bổ lần đầu dựa vào “ngày tính phân bổ”.

Phân bổ lần 2 sẽ được phân bổ tiếp nếu báo hỏng CCDC, thì tháng báo hỏng sẽ được phân bổ lần 2.

+ Số kỳ pb (số kỳ phân bổ)

Từ số kỳ này chương trình sẽ tính ra giá trị phân bổ hàng kỳ.

Trong trường hợp kiểu phân bổ là “2- Phân bổ 2 lần”, thì số kỳ phân bổ được ngầm định là 2.

Nhập số kỳ nêu chọn kiểu phân bổ là “1 – Theo thời gian”. 

+ Ngày bắt đầu tính phân bổ

Ngày bắt đầu tính phân bổ CCDC . Ngầm định bằng ngày tăng CCDC .

+ Ngày kết thúc phân bổ

Chương trình tính toán dựa trên ngày bắt đầu và số kỳ phân bổ.

+ Giá trị còn lại đưa vào kỳ cuối nếu <= (nhỏ hơn hoặc bằng)

Do làm tròn khi tính toán hoặc do kỳ đầu tiên không tính trọn kỳ nên đến kỳ cuối thì giá trị còn lại có thể là một số nhỏ. Khai báo này sẽ cho chương trình biết nếu nhỏ hơn một số khai báo thì chương trình cho giá trị còn lại này hết vào giá trị phân bổ kỳ.

+ Giá trị p.bổ 1 kỳ

Giá trị phân bổ trong 1 kỳ được tính bằng nguyên giá hoặc giá trị còn lại chia số kỳ phân bổ và có thể chỉnh sửa lại. 

 • Hướng dẫn chung khi khai báo CCDC

Xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận