Khai báo thôi tính khấu hao tài sản cố định

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 10/06/2021 – Ngày cập nhật: 06/11/2021

1. Chức năng

Khai báo thôi tính khấu hao tài sản.

Ví dụ trong trường hợp tài sản khấu hao chưa hết giá trị nhưng không sử dụng nữa và tài sản chưa khai báo giảm.

Chương trình sẽ không tính khấu hao từ thời điểm khai báo thôi tính khấu hao.

2. Hướng dẫn khai bao

  • Menu thực hiện

Tài sản cố định/Thay đổi TSCĐ.

  • Các bước thực hiện

Tại màn hình khai báo thay đổi TSCĐ, chọn dòng tài sản mong muốn, sau đó nhấn nút ”Xem” trên thanh công cụ. 

Tại màn hình thông tin tài sản chọn tab “8. Thôi k.hao” sau đó bấm nút “Sửa”.

Màn hình khai báo thôi khấu hao tài sản cố định.

Màn hình hiển thị sau khi khai báo thôi khấu hao tài sản cố định:

3. Xem báo cáo các tài sản thôi tính khấu hao

Xem báo cáo tại menu:

Tài sản cố định \ Báo cáo kiểm kê TSCĐ \ Bảng kê thông tin chung TSCĐ.

Tại báo cáo này, xem thông tin ngày thôi tính khấu hao tại cột “Ngày thôi k.hao”. Ở cột này, chọn “Không trống” ở dòng lọc số liệu để lọc ra các tài sản đã thôi khấu hao.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận