Khai báo thôi phân bổ chi phí CCDC

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 15/06/2021 – Ngày cập nhật: 09/07/2021

1. Chức năng

Khai báo thôi phân bổ chi phí công cụ dụng cụ.

Ví dụ trong trường hợp công cụ phân bổ chưa hết giá trị nhưng không sử dụng nữa và công cụ chưa khai báo giảm.

Lưu ý:

Mọi thay đổi đều thực hiện cho toàn bộ số lượng CCDC trong 1 thẻ, chứ chương trình chưa thực hiện thay đổi một phần số lượng trong thẻ.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Công cụ dụng cụ\Khai báo thay đổi CCDC.

  • Các bước thực hiện

Tại màn hình khai báo thay đổi CCDC, chọn dòng công cụ, dụng cụ thôi phân bổ chi phí sau đó nhấn nút ”Thôi p.bổ” trên thanh công cụ. 

Chương trình sẽ hiện lên màn hình khai báo thôi phân bổ. 

Chọn dòng thẻ công cụ dụng cụ thôi phân bổ, nhấn “Sửa” để khai báo.

Lưu ý:

Mọi thay đổi đều thực hiện cho toàn bộ số lượng CCDC trong 1 thẻ, chứ chương trình chưa thực hiện thay đổi một phần số lượng trong thẻ.

Màn hình khai báo thôi phân bổ công cụ dụng cụ.

+ Ngày thôi p.bổ (phân bổ)

Khai báo ngày sẽ không tính phân bổ cho công cụ đó nữa. Ngày này sẽ lưu luôn vào ngày thôi phân bổ khi thực hiện “Khai báo giảm công cụ” và “Khai báo hỏng công cụ”.

Màn hình hiển thị sau khi thực hiện khai báo thôi phân bổ công cụ dụng cụ:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận