Khai báo thay đổi CCDC – hướng dẫn chung

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 09/07/2021 – Ngày cập nhật: 09/07/2021

1. Chức năng

Thực hiện khai báo các thay đổi sau như điều chuyển bộ phận sử dụng, tạm dừng phân bổ, khai báo giảm, khai báo hỏng, khai báo thôi phân bổ.

Lưu ý:

Mọi thay đổi nêu trên đều thực hiện cho toàn bộ số lượng CCDC trong 1 thẻ, chứ chương trình chưa thực hiện thay đổi một phần số lượng trong thẻ.

2. Hướng dẫn thực hiện

Menu thực hiện:

Công cụ dụng cụ\Khai báo thay đổi CCDC.

Màn hình các khai báo thay đổi công cụ dụng cụ. 

Chon CCDC cần khai báo thay đổi và bấm vào các biểu tượng tương ứng để thực hiện khai báo các thay đổi.

Hướng dẫn cụ thể từng trường hợp xem hướng dẫn tại:

  1. Khai báo điều chuyển bộ phận sử dụng
  2. Khai báo điều chuyển cho đơn vị nội bộ
  3. Khai báo tạm dừng phân bổ
  4. Khai báo thôi phân bổ.
  5. Khai báo giảm công cụ
  6. Khai báo hỏng công cụ

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận