Khai báo thành phẩm, bán thành phẩm

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/06/2021 – Ngày cập nhật: 21/06/2021

Các thành phẩm, bán thành phẩm khai báo tại danh mục chung các vật tư, hàng hóa, thành phẩm…

Menu thực hiện:

Tồn kho\Danh mục hàng hóa, vật tư\Danh mục hàng hóa, vật tư.

Riêng với thành phẩm và bán thành phẩm có một số lưu ý sau

Loại vật tư: chọn “51 – thành phẩm”.

Tk vật tư:

  • Đối với thành phẩm cuối cùng: tk 155.
  • Đối với mã vừa là bán thành phẩm chuyển sang công đoạn sau, vừa là thành phẩm bán ra ngoài: tk 155.
  • Đối với bán thành phẩm chỉ chuyển sang công đoạn sau, không bán ra ngoài: Tk 154x.

Tk chi phí dở dang (để chương trình tạo bút toán phân bổ chi phí): 

Để xem danh sách các thành phẩm, bán thành phẩm được khai báo thì tại màn hình danh sách các vật tư, hàng hóa, sản phẩm ở cột “Loại vật tư” ta chọn giá trị “51”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận