Khai báo tăng mới tài sản cố định

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 17/03/2021 – Ngày cập nhật: 11/11/2021

1. Hạch toán

Ví dụ một số trường hợp tăng mới TSCĐ.

1. Mua mới

Nợ TK 211                    

Nợ TK 1332

Có TK 331

2. TSCĐ đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng 

Nợ TK 211

Có TK 241

3. Nhập góp vốn bằng TSCĐ

Nợ TK 211

Có TK 4111

2. Hướng dẫn hạch toán tăng mới TSCĐ

1. Mua mới

Xem hướng dẫn thực hiện tại “Mua tscđ và ccdc” ở phân hệ Mua hàng.

2. TSCĐ đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng 

Hạch toán tại “Phiếu kế toán” ở phân hệ Tổng hợp.

3. Nhập góp vốn bằng TSCĐ

Hạch toán tại “Phiếu kế toán” ở phân hệ Tổng hợp.

3. Hướng dẫn khai báo tăng mới TSCĐ

3.1. Khai báo tại phân hệ quản lý TSCĐ

 • Menu thực hiện

Tài sản cố định\Khai báo TSCĐ.

 • Màn hình nhập thông tin

Xem hướng dẫn tại “Khai báo thông tin TSCĐ”.

3.2. Khai báo ngay khi lập chứng từ hạch toán tăng mới TSCĐ

Khi lập chứng từ hạch toán tăng mới TSCĐ, có thể khai báo ngay mã tài sản mới tương ứng với chứng từ này ở trường “Mã ts”.

Các chứng từ có trường “Mã ts”:

  1. Nhập hàng
  2. Nhập mua hàng
  3. Mua dịch vụ và hàng hóa khác
  4. Phiếu kế toán.

Lưu ý: Để hiển thị trường “Mã ts” thì khai báo tại nút “Cài đặt” trên thanh công cụ hoặc khai báo tại menu “Khai báo hiện/ẩn các trường của màn hình giao dịch”.

Tại màn hình lập chứng từ, nhấp vào trường “Mã ts”, chương trình hiển thị màn hình danh sách các tài sản thì nhấn “Thêm” hoặc “Sao chép” để thực hiện khai báo thông tin tài sản.

Sau đó, màn hình khai báo tài sản cố định hiển thị: 

Nhập các thông tin khai báo tài sản, nhấn “Lưu” và đóng màn hình khai báo, chương trình sẽ hiển thị thông tin tài sản vừa khai báo ở màn hình danh sách tại màn hình lập chứng từ.

Sau khi chọn mã tài sản và lưu chứng từ thì chương trình sẽ tự động cập nhật số chứng từ hạch toán bên cạnh nút “C.từ hạch toán”.

4. Xem bảng kê các tài sản đã khai báo

Xem thông tin tài sản cố định tại báo cáo: 

Tài sản cố định \ Báo cáo kiểm kê TSCĐ \ Bảng kê thông tin chung TSCĐ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận