Khai báo tăng công cụ dụng cụ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 16/03/2021 – Ngày cập nhật: 15/06/2021

1. Hạch toán

1. Mua mới:

Nợ TK 242, 153                                       

Nợ TK 133                                         

Có TK 331,…      

2. Xuất dùng CCDC, trong trường hợp nhập kho khi mua mới:

Nợ TK 242                                        

Có TK 153    

2. Hướng dẫn hạch toán tăng CCDC

Xem hướng dẫn thực hiện tại “Mua tscđ và ccdc” ở phân hệ Mua hàng.

Hoặc 

Hạch toán tại “Phiếu kế toán” ở phân hệ Tổng hợp.

3. Hướng dẫn khai báo tăng CCDC

  • Menu thực hiện

Công cụ dụng cụ\Khai báo CCDC.

  • Màn hình nhập thông tin

Xem hướng dẫn tại “Khai báo thông tin CCDC”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận