Khai báo tạm dừng phân bổ chi phí CCDC

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 15/06/2021 – Ngày cập nhật: 09/07/2021

1. Chức năng

Khai báo tạm dừng phân bổ chi phí công cụ dụng cụ.

Ví dụ:

    1. Do không sử dụng trong một thời gian.
    2. Do sửa chữa…

Chương trình sẽ không tính và phân bổ chi phí cho công cụ trong khoảng thời gian tạm dừng phân bổ chi phí.

Lưu ý:

Mọi thay đổi đều thực hiện cho toàn bộ số lượng CCDC trong 1 thẻ, chứ chương trình chưa thực hiện thay đổi một phần số lượng trong thẻ.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Công cụ dụng cụ\Khai báo thay đổi CCDC.

  • Các bước thực hiện

Tại màn hình khai báo thay đổi CCDC, chọn dòng CCDC cần tạm dừng phân bổ chi phí sau đó nhấn nút ”Tạm dừng p.bổ” trên thanh công cụ.

Chương trình sẽ hiện lên màn hình tạm dừng phân bổ. 

Chọn dòng thẻ công cụ dụng cụ cần tạm dừng, nhấn “Mới” để khai báo.

Lưu ý:

Mọi thay đổi đều thực hiện cho toàn bộ số lượng CCDC trong 1 thẻ, chứ chương trình chưa thực hiện thay đổi một phần số lượng trong thẻ.

Màn hình khai báo tạm dừng phân bổ CCDC.

+ Khoảng thời gian từ ngày … đến ngày

được khai báo để tạm dừng phân bổ thẻ công cụ, chương trình sẽ không tính phân bổ cho thẻ công cụ trong thời gian này.

Màn hình hiển thị sau khi thực hiện tạm dừng phân bổ chi phí công cụ dụng cụ:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận