Khai báo tạm dừng khấu hao tài sản cố định

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 10/06/2021 – Ngày cập nhật: 06/11/2021

1. Chức năng

Khai báo tạm dừng khấu hao tài sản cố định. 

Ví dụ:

  • Do không sử dụng trong một thời gian.
  • Do sửa chữa…

Chương trình sẽ không tính khấu hao cho tài sản trong khoảng thời gian tạm dừng khấu hao.

2. Hướng dẫn khai báo

  • Menu thực hiện

Tài sản cố định/Thay đổi TSCĐ.

  • Các bước thực hiện

Tại màn hình khai báo thay đổi TSCĐ, chọn dòng tài sản mong muốn, sau đó nhấn nút ”Xem” trên thanh công cụ. 

Tại màn hình thông tin tài sản, chọn tab “6. Tạm dừng k.hao” sau đó bấm nút “Mới”.

Màn hình Khai báo tạm dừng khấu hao tài sản cố định.

Màn hình hiển thị sau khi khai báo tạm dừng khấu hao tài sản cố định:

3. Xem bảng kê các tài sản tạm dừng khấu hao

Xem kết quả khai báo tạm dừng khấu hao tài sản cố định tại báo cáo:

Tài sản cố định \ Báo cáo kiểm kê TSCĐ \ Bảng kê các tài sản tạm dừng khấu hao.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận