Vào số tồn tồn kho theo dự án

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/06/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

Công việc:

    1. Vào số tồn kho ban đầu một lần khi bắt đầu sử dụng chương trình
    2. Hàng năm thực hiện kết chuyển số tồn kho sang năm sau.

1. Vào số tồn kho ban đầu theo dự án

Menu thực hiện:

Tồn kho\Tồn kho ban đầu\Vào số tồn kho ban đầu của các dự án.

Vào số tồn kho ban đầu (số lượng và giá trị) của các mặt hàng, vật tư ở các kho – cho các kho theo dõi tồn vật tư theo dự án.

Số tồn ban đầu của mỗi dự án nhập thành những dòng riêng.

Xem hướng dẫn cụ thể tại “Vào số tồn kho ban đầu của các dự án.”

2. Kết chuyển số tồn kho sang năm sau

Đối với số tồn kho của các năm tiếp theo sẽ do chương trình tự động tính toán khi thực hiện kết chuyển số tồn kho sang năm sau.

Menu thực hiện:

Tồn kho / Số tồn kho / Kết chuyển số tồn kho sang năm sau.

Xem hướng dẫn cụ thể tại “Kết chuyển sồ tồn kho sang năm sau.”

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận