Vào số dư công nợ của dự án

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/06/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

Công việc:

    1. Vào số dư công nợ của một dự án một lần khi bắt đầu sử dụng chương trình
    2. Hàng năm thực hiện kết chuyển số số dư công nợ sang năm sau.

1. Vào số dư công nợ của dự án

Menu thực hiện:

Dự án, công trình\Số dư ban đầu\Vào số dư ban đầu của các dự án.

Cập nhật cho các tài khoản có theo dõi số dư theo dự án

Nếu dự án có theo dõi số dư công nợ thì cập nhật chi tiết công nợ của từng đối tượng công nợ.

Xem hướng dẫn cụ thể tại “Vào số dư ban đầu của các dự án”.

2. Kết chuyển số dư công nợ của dự án sang năm sau

Đối với số dư công nợ của các năm tiếp theo sẽ do chương trình tự động tính toán khi thực hiện kết chuyển số dư công nợ của dự án sang năm sau.

Menu thực hiện:

Dự án, công trình\Số dư ban đầu\Kết chuyển số dư dự án sang năm sau.

Xem hướng dẫn cụ thể tại “Kết chuyển số dư dự án sang năm sau.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận