1. Trang chủ
 2. Hệ thống
 3. Quản lý người sử dụng
 4. Khai báo quy định về mật khẩu của người sử dụng

Khai báo quy định về mật khẩu của người sử dụng

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 30/03/2021

1. Chức năng

Khai báo quy định về mật khẩu của người sử dụng.

Quy định này được áp dụng khi Khai báo người sử dụng và phân quyền cũng như khi trong quá trình sử dụng.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

 • Hệ thống\Quản lý NSD\Khai báo quy định mật khẩu NSD.

3. Các bước thực hiện

Truy cập menu, chương trình hiển thị menu đăng nhập lại mật khẩu: 

Nhập mật khẩu đăng nhập sau đó nhấn “Nhận”. Chương trình sẽ hiện lên màn hình khai báo.

Cấp độ ràng buộc mật khẩu

   • Xét ràng buộc gồm 5 cấp độ:

1 – Tối thiểu 3 ký tự

2 – Tối thiểu 8 ký tự

3 – Bao gồm chữ và số

4 – Có tối thiểu một chữ hoa

5 – Có ký tự khác ngoài số và chữ.

   • Lưu ý: Chọn cấp mật khẩu sau thì chương trình ngầm định là bao gồm cả các cấp độ trước.

Số phút bị khóa nếu nhập sau mật khẩu 5 lần liên tiếp (>= 5 phút)

   • Nếu nhập sai quá 5 lần liên tiếp thì bị khóa mật khẩu xx phút
   • Số phút tối thiểu là 5.

Phải đổi mật khẩu lần đăng nhập lần đầu tiên

   • Nếu chọn “đánh dấu” thì khi truy nhập vào chương trình lần đầu, chương trình sẽ yêu cầu đổi mật khẩu: “Phải đổi lại mật khẩu sau lần truy cập đầu tiên”. Ngầm định là có đánh dấu.
   • Nếu là người quản lý thì không phải đổi lại.
   • Nếu admin đổi mật khẩu hộ thì cũng phải đổi lại mật khẩu.

Phải đổi lại mật khẩu sau n tháng (>= 3 tháng)

   • Sau n tháng thì phải đổi mật khẩu mới.

Cuối cùng, nhấn “Nhận” để lưu quy định.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận