1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Phân hệ tồn kho
 4. Phiếu xuất điện tử
 5. Khai báo phiếu xuất bị thay thế và phiếu xuất thay thế

Khai báo phiếu xuất bị thay thế và phiếu xuất thay thế

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 29/12/2022 – Ngày cập nhật: 29/12/2022

1. Lập phiếu xuất mới thay thế

 • Chức năng

Trường hợp phiếu xuất đã phát hành rồi nhưng phát hiện bị sai. Khi này cần lập một phiếu xuất mới để thay thế cho phiếu xuất cũ bị sai.

 • Các cách thực hiện

Cách lập phiếu xuất mới thay thế như lập một phiếu xuất bình thường khác ở menu tương ứng:

2. Cập nhật phiếu xuất thay thế

 • Menu thực hiện:

Tồn kho\Phiếu xuất điện tử\Khai báo phiếu xuất bị thay thế và phiếu xuất thay thế.

 • Các bước thực hiện

Nhập các thông tin điều kiện lọc:

   • Px từ ngày … đến ngày …: Nhập khoảng thời gian cần lọc.
   • Màn hình chứng từ.

Nhấn “Nhận” chương trình chuyển sang màn hình để khai báo phiếu xuất bị thay thế (sẽ hủy) và phiếu xuất thay thế.

Nếu có các phiếu xuất đã thay thế trước đó theo điều kiện lọc thì sẽ hiện lên ở màn hình này.

Chọn “Mới”, chương hình hiện ra màn hình để chọn phiếu xuất.

   • Chọn px cần thay thế: Hiện ra màn hình lọc chọn số phiếu xuất đã phát hành sai cần thay thế.
   • Chọn px thay thế: Hiện ra màn hình lọc chọn số phiếu xuất chưa phát hành, dùng để thay thế.

Sau khi chọn xong phiếu xuất, nhấn “Nhận” chương trình thêm dòng phiếu xuất thay thế.

Đóng màn hình này và chuyển sang phần phát hành phiếu xuất thay thế.

3. Phát hành phiếu xuất thay thế

Thực hiện tại menu: Tồn kho\Phiếu xuất điện tử\Phát hành phiếu xuất điện tử.

Nhập các thông tin điều kiện lọc: 

  • Xử lý: Chọn “3 – Thay thế”.
  • C.từ từ ngày … đến ngày …: Nhập khoảng thời gian cần lọc.
  • Quyển c.từ: Chọn quyển phiếu xuất khi lập phiếu xuất.
  • C.từ từ số … đến số …
  • Kho xuất
  • Kho nhập
  • Lọc theo NSD.
  • Trạng thái: chọn “0 – Chưa phát hành”.

Nhấn “Nhận”.

Đánh dấu [v] ở cột “Chọn”. Chỉ đánh dấu chọn được một phiếu xuất để thay thế. 

Tiếp theo bấm vào biểu tượng “Thay thế”.

Chương trình yêu cầu nhập mật khẩu đăng nhập chương trình FAST.

Nhấn “Nhận” chương trình sẽ thực hiện thay thế hddt. Sau khi thay thế thành công, thông tin phiếu xuất điện tử được cập nhật cho các phiếu xuất.

 • Tình trạng phiếu xuất bị thay thế chuyển thành “4 – Bị thay thế”, trạng thái là “Đã hủy”. Trên mẫu in phiếu xuất điện tử có thêm thông tin “Đã hủy” phiếu xuất.
 • Tình trạng phiếu xuất thay thế chuyển thành “2 – Đã phát hành”. 

Trên mẫu in phiếu xuất điện tử có thêm thông tin “Hóa đơn này thay thế cho  hóa đơn số …, ký hiệu …, ngày…” ở bên dưới phiếu xuất.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận