1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Phân hệ giá thành sản xuất
 4. Khai báo thông tin ban đầu
 5. Khai báo phân xưởng, công đoạn sản xuất, bộ phận hạch toán

Khai báo phân xưởng, công đoạn sản xuất, bộ phận hạch toán

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 21/06/2021 – Ngày cập nhật: 21/06/2021

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều phân xưởng và/hoặc tính giá thành phân bước theo công đoạn sản xuất thì cần khai báo các phân xưởng và công đoạn sản xuất.

Trong một số trường hợp các chi phí có thể được tập hợp riêng để sau đó phân bổ cho các sản phẩm thì cũng mở một bộ phận hạch toán để tập hợp chi phí này.

Phân xưởng, công đoạn sản xuất, bộ phận hạch toán được khai báo tại menu:

Tổng hợp / Danh mục bộ phận hạch toán.

hoặc tại menu:

Giá thành sản xuất/Danh mục/Danh mục bộ phận hạch toán.

+ Tham gia vào tính gtsp

   • 0 – Không tham gia tính giá thành: là các bộ phận hạch toán khác không tham gia vào tính giá thành – ví dụ các bộ phận hạch toán liên quan đến tập hợp chi phí bán hàng (tk 641) và chi phí quản lý (tk 642).
   • 1 – Bpht trực tiếp – các bộ phận mà chi phí sau khi được tập hợp ở đây sẽ phân bổ trực tiếp cho các đối tượng tính giá thành.
   • 2 – Bpht gián tiếp – các bộ phận mà chi phí sau khi được tập hợp ở đây sẽ phân bổ cho các bộ phận trực tiếp rồi từ đó mới phân bổ cho các đối tượng tính giá thành. Ví dụ chi phí tập hợp cho bộ phận quản lý chung các phân xưởng được phân bổ cho các phân xưởng rồi mới phân bổ đến thành phẩm ở từng phân xưởng.

+ Tk cp dd: Trong trường hợp đối tượng tính giá thành là (sp – bpht) hoặc (bpht – lsx – sp) thì tk chi phí dở dang khai báo tại đây.

Xem hướng dẫn thêm về trường thông tin “Tham gia vào tính gtsp” và “Tk cp dd” tại mục “Tạo bút toán phân bổ chi phí”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận