Khai báo nhóm cho thuế suất thuế giá trị gia tăng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 02/06/2023 – Ngày cập nhật: 19/06/2024

1. Chức năng

Dùng để khai báo nhóm thuế suất theo chuẩn tệp dữ liệu trên Tổng cục thuế (TCT) quy định cho từng mã thuế trong “Danh mục thuế suất thuế GTGT mua vào” trên chương trình, phục vụ cho việc chuyển thông tin hóa đơn thô từ chức năng “Danh sách hóa đơn đầu vào” sang chức năng lập các chứng từ hoặc trường hợp trực tiếp lấy từ tệp dữ liệu vào lập chứng từ.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Báo cáo thuế\Quản lý hóa đơn đầu vào\Khai báo nhóm cho thuế suất thuế GTGT.

  • Màn hình nhập thông tin

Truy cập menu, chương trình hiển thị danh sách khai báo (nếu có):

Nhấn nút “Mới” trên thanh công cụ, để khai báo nhóm cho thuế suất thuế GTGT:

Giải thích một số trường thông tin:

+  Mã thuế: danh sách mã thuế từ “Danh mục thuế suất thuế GTGT mua vào” chuẩn của chương trình.

+ Nhóm thuế: danh sách các nhóm thuế suất từ tệp dữ liệu trên TCT của hóa đơn.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận