1. Trang chủ
  2. Hệ thống
  3. Quản lý người sử dụng
  4. Khai báo người sử dụng và phân quyền

Khai báo người sử dụng và phân quyền

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 30/03/2023

1. Chức năng

Phần này dùng để khai báo những người sử dụng chương trình, phân quyền truy cập các menu và các chức năng.

Chương trình cho phép khai báo 2 nhóm người sử dụng: Nhóm những người quản lý (Admin) và nhóm những người sử dụng (NSD) không phải là admin.

Nhóm những người quản lý là những người có toàn quyền truy cập các menu và là những người có thể tạo mới, xem toàn bộ danh sách NSD cũng như xóa NSD và xóa cả những người admin khác.

2. Menu thực hiện

Menu thực hiện:

  • Hệ thống\Quản lý NSD\Khai báo NSD và phân quyền.

Khi chạy menu này chương trình sẽ hỏi lại mật khẩu của người sử dụng đang truy cập chương trình.

Sau đó chương trình sẽ hiển thị danh sách người sử dụng:

Lưu ý: Chỉ có người quản lý (admin) có thể xem toàn bộ danh sách người sử dụng. Nếu là NSD không phải là admin thì chỉ thấy chính mình.

Các chức năng gồm có: phân quyền, thêm NSD, sửa đổi NSD, sửa mật khẩu, xóa NSD, xuất Excel.

Đối với NSD không phải là admin thì chỉ có thể sử dụng các chức năng: sửa đổi NSD, sửa mật khẩu, xuất excel.

3. Thêm người sử dụng

Để khai báo thêm mới NSD, nhấn nút “Thêm NSD” bên dưới của màn hình Danh sách người sử dụng.

Màn hình khai báo NSD:

Mô tả một số trường thông tin

Mật khẩu / Gõ lại mật khẩu

Mật khẩu và gõ lại mật khẩu phải giống nhau.

Người quản lý có thể sửa đổi mật khẩu cho người dùng. Sau khi được tạo mới, người dùng đó có thể tự sửa mật khẩu cho riêng mình.

Lưu ý: mật khẩu không được để trống.

[ ] Là người quản lý

Khi khai báo “Là người quản lý” thì có toàn quyền truy cập sử dụng các menu các chức năng của chương trình cũng như cho phép thêm mới, sửa, xóa các người sử dụng khác (kể cả các người quản lý khác).

Thừa hưởng quyền của NSD

Sẽ được thừa hưởng các quyền của NSD được khai báo. 

Chức năng này giúp cho cho việc khai báo dễ dàng nếu người sử dụng A có quyền truy cập giống hoàn toàn hoặc gần giống quyền truy cập của người sử dụng B. Sau đó ta có thể chỉnh sửa lại phân quyền cụ thể của người sử dụng A nếu có những khác biệt. 

ĐVCS truy cập

Khai báo một mã ĐVCS hoặc để trắng. Nếu khai báo một đơn vị thì chỉ được quyền truy cập một đơn vị. Nếu để trắng thì được quyền truy cập tất cả các đơn vị.

Thư điện tử

Sử dụng khi gửi mail liên quan tới phản hồi về sản phẩm đến FAST.

Vị trí công việc

Khai báo thông tin NSD làm ở vị trí công việc nào. Đây chỉ là thông tin bổ sung.

Sử dụng tên NSD làm tên người lập phiếu khi in chứng từ

Dùng để lấy tên của người sử dụng làm tên người lập phiếu khi in các chứng từ.

Ví dụ: màn hình trước khi in hóa đơn bán hàng

Điện thoại

Dùng để cập nhật thông tin của người sử dụng. Đây chỉ là thông tin bổ sung.

Trạng thái sử dụng

0 – Không sử dụng

1 – Sử dụng.

4. Phân quyền truy cập các menu và các chức năng

Phân quyền cho người sử dụng đến từng chức năng của menu chương trình.

Đối với phần nhập liệu của chương trình cho phép phân quyền tạo mới, sửa, xóa, xem, in các chứng từ, danh mục.

Để thực hiện phân quyền thì bấm vào nút “Phân quyền” bên dưới của màn hình Danh sách người sử dụng.

Màn hình phân quyền cho NSD hiển thị:

Có thể phân quyền (đánh dấu [v]) cho cả phân hệ lớn (menu cấp 1), các nhóm menu “cấp 2”… mà không phải đánh dấu cho từng menu cụ thể. 

Sau đó phân quyền các thao tác: có các quyền “Thêm mới”, “Sửa”,”Xóa”, “Xem”, “In”.

Một số phím tắt dùng để chọn tất cả hoặc hủy tất cả:

Ctrl + A: đánh dấu [v] vào tất cả.

Ctrl + U: hủy chọn tất cả.

5. Sửa đổi người sử dụng

Chương trình cho phép chỉnh sửa thông tin NSD, tuy nhiên không được phép sửa mật khẩu tại chức năng này. 

Chức năng này chỉ cho phép người quản lý (admin) sửa đổi thông tin cho các người sử dụng khác và NSD sửa đổi thông tin của chính mình.

Để thực hiện sửa đổi, nhấn vào nút “Sửa NSD” bên dưới của màn hình Danh sách người sử dụng.

Màn hình sửa thông tin NSD hiển thị:

6. Sửa mật khẩu

Chương trình cho phép sửa mật khẩu.

Chức năng này chỉ cho phép người quản lý (admin) và NSD đó được phép đổi mật khẩu.

Nếu là NSD không phải admin thì phải nhập “mật khẩu hiện tại” trước khi nhập mật khẩu mới.

7. Xóa người sử dụng

Chức năng xóa chỉ có “Người quản lý” có thể dùng được. Chức năng này dùng để xóa NSD ra khỏi chương trình.

Để thực hiện, click chọn NSD tại Danh sách NSD sau đó nhấn nút “Xóa NSD”. Chương trình hiển thị thông báo:

Bấm nút “Có” nếu cần xóa.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận