1. Trang chủ
 2. Hệ thống
 3. Tham số tùy chọn
 4. Khai báo ngầm định cho các màn hình giao dịch

Khai báo ngầm định cho các màn hình giao dịch

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 01/03/2023

1. Giới thiệu

Chức năng này dùng để khai báo các thông số mặc định riêng cho từng màn hình lập chứng từ liên quan đến hiển thị các trường thông tin khi nhập, in chứng từ và khi lên báo cáo.

Menu thực hiện:

 • Hệ thống/Màn hình giao dịch.

Màn hình hiển thị danh mục các màn hình giao dịch:

Danh mục các màn hình giao dịch được cố định trong phần mềm, chỉ được sửa/khai báo thông tin, không được thêm, xóa. Màn hình khai báo thông tin:

2. Mô tả một số trường thông tin

 • Lọc theo người sử dụng: Trong trường hợp 1 màn hình nhập liệu có nhiều người sử dụng thì có thể khai báo để mỗi người chỉ lọc các chứng từ do mình nhập.
 • Số lượng chứng từ lọc sẵn: Số lượng chứng từ gần nhất đã nhập được lọc sẵn mỗi khi vào màn hình nhập chứng từ. Chức năng này giúp ta biết đã cập nhật đến những chứng từ nào rồi.
 • Mã giao dịch ngầm định: Sử dụng cho trường hợp màn hình giao dịch có nhiều mã giao dịch: thu chi, nhập xuất.
 • Xử lý ngầm định khi lưu chứng từ: Xử lý ngầm định mỗi khi lưu chứng từ: Ghi vào sổ cái/Lập chứng từ.
 • Số liên, số dòng khi in: Khai báo số liên, số dòng chứng từ ngầm định được in khi in chứng từ. NSD có thể sửa lại số liên, số dòng cần in ra khi in chứng từ.
 • Ngày ký: Dựa vào tùy chọn khai báo “ngày ký” ở đây để lấy lên ngày ký khi in chứng từ.
 • Thứ tự khi in: Phục vụ việc sắp xếp các chứng từ trong cùng một ngày khi lên các báo cáo chi tiết liên quan đến nhiều loại chứng từ khác nhau. Trong cùng một ngày thì các chứng từ có số thứ tự khi in nhỏ hơn sẽ được hiện lên trước.

3. Khai báo các trường tùy chọn

Các trường tùy chọn được khai báo khi bấm vào nút “Các trường tùy chọn”.

Chương trình sẽ hiện lên danh sách các trường có thể khai báo tùy chọn. Chỉ một số trường trên màn hình lập chứng từ được khai báo tùy chọn, còn các trường còn lại luôn được hiện lên để nhập số liệu.

 • Khai báo Có/không được nhập một trường thông tin ở phần thông tin chung
  Phần này có 3 trường được khai báo tùy chọn là trường người giao dịch (người nộp/nhận tiền, người mua/bán hàng…), trường ngày lập chứng từ và trường nhân viên bán hàng (đối với hóa đơn bán hàng).
  Đánh dấu [v] – có được nhập hoặc bỏ đánh dấu [ ] – không được nhập (chương trình sẽ bỏ qua trường này).
  Trên thực tế thường hay khai báo các trường sau:

  • Đối với các chứng từ ngân hàng thì bỏ không nhập trường người nộp/nhận tiền.
  • Trường ngày lập chứng từ có thể bỏ qua nếu như ngày hạch toán và ngày lập chứng từ là bằng nhau.
  • Trường Mã nhân viên bán hàng có thể sử dụng hoặc bỏ qua tùy theo nhu cầu quản lý.
 • Khai báo ẩn/hiện trường thông tin trên tab chi tiết, tab thuế
  Đánh dấu [v] – hiện (được nhập) hoặc bỏ đánh dấu [ ] (ẩn, không được nhập) vào trường lựa chọn.
  Nếu chọn trường nhập [v] thì phải khai báo tiếp:

   • Thứ tự xuất hiện của trường đó trên bảng nhập liệu. Tùy theo số thứ tự mà trường lựa chọn sẽ đứng trước hoặc sau các trường khác. Không bắt buộc phải đánh số liên tục, mà chỉ cần đánh số tương đối (lớn hơn hoặc nhỏ hơn stt của trường sau/trước nó).
   • Độ rộng của trường
   • Có/không tự động mang mã của dòng hiện thời khi nhập thêm dòng mới.

  Tùy nhu cầu quản lý có thể bổ sung hoặc gỡ bỏ các trường mã dự án, số đơn hàng bán, số đơn hàng mua, mã phí, lệnh sản xu

4. Các chức năng khi làm việc với màn hình giao dịch

Khi làm việc với màn hình giao dịch thì có các chức năng sau: sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh. Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về lập chứng từ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận