Khai báo kỳ mở sổ trên phần mềm

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 05/03/2021 – Ngày cập nhật: 05/03/2021

Kỳ mở sổ trên phần mềm là kỳ mà số liệu kế toán được nhập và lưu trong phần mềm.

Menu thực hiện:

  • Hệ thống/Kỳ mở sổ.

Màn hình khai báo:

Ví dụ 1. Ngày bắt đầu năm tài chính của doanh nghiệp là 1-1, và số liệu kế toán được nhập và lưu vào phần mềm từ 1-1-2019 thì kỳ mở sổ là 1-2019.

Ví dụ 2. Ngày bắt đầu năm tài chính của doanh nghiệp là 1-1, và số liệu kế toán được nhập và lưu vào phần mềm từ 1-7-2019 thì kỳ mở sổ là 7-2019.

Lưu ý: kỳ mở số khác với ngày đưa phần mềm vào áp dụng. Ví dụ, phần mềm được đưa vào áp dụng từ tháng 2-2019 nhưng số liệu được nhập lại từ tháng 1-2019 thì trong ví dụ 1 nêu trên kỳ mở sổ vẫn là 1-2019.

Kỳ mở số sẽ cho chương trình biết các số dư ban đầu khi nhập vào phần mềm là số dư vào đầu kỳ nào.

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận